Navigation


 


   Cilt: 12      Şubat 2019

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BİR SÖZ GELENEĞİ: MAHLAS-PERVERLİK

Doğan AĞIRMAN

RECOGNITION AND TRANSCULTURALIZATION: FOODWAYS IN CYNTHIA SHEARER’S THE CELESTIAL JUKEBOX

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALTINDIŞ

REFİK HALİT KARAY’IN “GURBET HİKÂYELERİ” ESERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Dr. Öğr. Üyesi Osman ARICAN - Merve ŞENER

SORANÎ KÜRTÇESİNE KARŞI KURMANCÎ KÜRTÇESİ: DENEYSEL BİR KARŞILAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Osman ASLANOĞLU

DERVİŞ MEHMED SIDKÎ EFENDİ VE MERSİYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AYKANAT

FARSÇA BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞLARI ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Burhan BARAN

ÇOCUK EDEBİYATI ÇEVİRİ ESERLERİNDE KÜLTÜREL AKTARIM İNCELEMESİ: OLİVER TWİST ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Evren BARUT - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CEM ODACIOĞLU

AN INTERTEXTUAL ANALYSIS OF BLACK MIRROR: PANOPTICISM REFLECTIONS

Arş. Gör. Özge BAYRAKTAR ÖZER – Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU

MURAKAMİ’NİN SINIRIN GÜNEYİNDE GÜNEŞİN BATISINDA ROMANINDA HİÇLİK DUYGUSU

Öğr. Gör. Aytemis DEPCİ - Prof. Dr. Hüseyin Can ERKİN

BATILILAŞMA DEVRİ KIBRIS TÜRK TİYATROSUNDA NAMIK KEMAL TESİRİ: SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLÂ

Hüseyin EZİLMEZ

CHRISTOPHER ISHERWOOD: A "LIFE STORY" DEDICATED TO THE ACT OF WRITING IN SEARCH OF AN ARTISTIC AND SEXUAL IDENTITY

Okt.  Gökben GÜÇLÜ

TÜRKÇEDE ANLAMBİLİMSEL SÖYLEM EZGİSİ OLUŞTURMA DİNAMİKLERİ: SIFATLAR ÜZERİNE DERLEM TABANLI BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Eda GÜNDOĞDU

THE PERCEPTION OF MULTICULTURAL IDENTITY IN ELIF SHAFAK’S HONOUR

Arş. Gör. Nevin Faden GÜRBÜZ

MARK TWAIN’İN HUCKLEBERRY FINN İSİMLİ ROMANINDA KİMLİK ARAYIŞI SORUNSALI: ÇOCUKLUKTAN YETİŞKİNLİĞE DOĞRU

Öğr. Gör. Hande İSAOĞLU AKBIYIK

KAVRAMSAL DEĞERLERİ AÇISINDAN “SÖZ, SÖZCÜK VE SÖZCÜK TÜRÜ” TERİMLERİ

 Doç. Dr. Fevzi KARADEMİR

ÂŞIK ALİ İZZET ÖZKAN’IN ŞİİRLERİNDE GÜZELLİK VE GÜZELLİK UNSURLARI

Dr. Öğr. Üyesi Canser KARDAŞ

AHMET HALDUN TERZİOĞLU’NUN TARİHÎ ROMANLARINDA ESKİ TÜRK TÖRELERİ VE ESKİ İNANÇLAR

Günay KHALİLOVA

MUHYÎ’NİN MAHZEN-İ ESRÂR (SÜRÛR-EFZA)’INDAKİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Halil KURT

MUSTAFA ÖNEŞ’İN ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Doç. Dr. Betül MUTLU

KAZAKISTAN’DA SIYASI DILBILIMSEL SORUNLAR VE KIRIL ALFABESINDEN LATIN ALFABESINE GEÇIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Zhazira OTYZBAY

MARZUBANNÂME TERCÜMESİ’NDEKİ ÖLÜM VE MÜSTEHCENLİK İLE İLGİLİ ÖRTMECELER

Dr. Öğr. Üyesi Resul ÖZAVŞAR

KÜNHÜ’L-AHBÂR’IN TEZKİRE KISMINDA ŞAİR HİKÂYELERİ

Dr. Fırat SEVİNÇ

THE DIRECTION(S) OF NOVEL IN ENGLISH LITERATURE IN THE TWENTIETH CENTURY

Res. Asst. Zafer ŞAFAK

BİR İSİM VE BİR YARDIMCI FİİLDEN OLUŞAN BİRLEŞİK FİİLLER:

-FAHRÎ’NİN HUSREV U ŞÎRÎN (2317B-4683B) ÖRNEĞİ-

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Şenay ŞİŞMAN

PATRICK BROSI’NİN “DER BLOGGER” ADLI POLİSİYE ROMANINDA YENİ MEDYA BAĞLAMINDAKİ GÖZETİM OLGUSU

Dr. Dudu UYSAL

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN YAHYA KEMAL KİTABINDA KİŞİLERE YAPILAN ATIFLAR VE ALINTILAR

Birsen YILDIRIM

GÜNBED-İ KAVUS ÖRNEĞİNDE İKİ DİLLİLİK TEZAHÜRLERİ AÇISINDAN TÜRKMENSAHRA TÜRKMENLERİNİN DİL DURUMU

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILDIRIM

AFYONKARAHİSAR İLİ PAZARAĞAÇ KASABASI DÜĞÜN ÂDETLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Huri YİĞİT

 

 

 ISSN: 1307 -9581