Navigation


 


   Cilt: 12      Şubat 2019

 

SANAT - SANAT TARİHİ – MİMARÎ - ARKEOLOJİ

ART - ART HISTORY – ARCHITECTURAL - ARCHAELOGY

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

 

Oliviero Toscani’nin Benetton Reklamlarının Görsel Anlatı Yapısı

Dr. Öğr. Üyesi Haşim Arif BAĞCIVAN - Mustafa POLATER

ahlat bastonU süslemeleri VE AHLAT BASTON USTASI ‘’REFA USTA’’

Dr. Öğr. Üyesi Betül COŞKUN ÇELİK

DÖNÜŞEN KAMUSAL MEKÂN: İSTANBUL-GÖKTÜRK ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü ÇELEBİ GÜRKAN - Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN

MUŞ ESENLİK KÖYÜ’NDE BİR ORTAÇAĞ YAPISI: ŞEYH ABDÜLMELİK  (ŞEYH ABRİ) CAMİİ VE VAKFİYESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DENKNALBANT ÇOBANOĞLU

KAYNAK KISITLI PROJE ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE TEKRARSIZ KROMOZOM DESTEKLİ PARALEL GENETİK ALGORİTMA UYGULAMASI

Şafak EBESEK - Prof. Dr. Hakan YAMAN

ÇAĞDAŞ SOKAK GÖSTERİLERİNDE DEV KUKLANIN DRAMATİK ANLATIM AÇISINDAN ROLÜ

Dr. Işınsu ERSAN

DENEY HAYVANLARININ KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI KONULU İLLÜSTİRATİF SOSYAL SORUMLULUK AFİŞ TASARIMI

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı GÜMÜŞ

POST-ENDÜSTRİYALİZM VE SERAMİK SANATI

Dr. Öğr. Üyesi Figen IŞIKTAN

SİNEMATOGRAFİK MEKÂNDA KARAKTERİN GİYSİSİ OLARAK “EV”: SAATLER FİLMİ (ÜÇ KADIN, ÜÇ ZAMAN, BİR KİTAP VE BİR ADAM)

Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN

DİYALEKTİĞİN TARİHSEL SERÜVENİ VE MEKÂNIN ÜRETİMİ’NDEKİ YERİ

Dr. Öğr. Üyesi Haldun İLKDOĞAN

“DADA” ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SANAT’A GENEL BİR BAKIŞ

Doç. Umut KAYAPINAR - Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR

AZERBAYCAN KARAÇİ MÜZİK KÜLTÜRÜ

Öğr. Gör. Zafer KILINÇER

ÖZEL KULLANICI İHTİYAÇLARI BAĞLAMINDA MEKÂN ÖRGÜTLENMESİ: KOCAELİ/GÖLCÜK I. BÖLGE KALICI AFET KONUTLARI PEYZAJ TASARIMI

Dr. Öğr. Üyesi Sema MUMCU

TEKSTİL VE MODA TASARIMININ ROMANTİK KAHRAMANI: LAURA ASHLEY

 Doç. Naile Rengin OYMAN

WORKERS’ SETTLEMENTS REVISITED: THE ORIGINS AND INTERPRETATIONS IN EARLY REPUBLICAN TURKEY

Dr. Öğr. Üyesi Yekta ÖZGÜVEN - Dr. Öğr. Üyesi Emel CANTÜRK

SANATSAL İMGELERİNİN GERÇEKLİĞİNİ KENT OLARAK BELİRLEMİŞ VE KENTSEL İMGELER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPAN SERAMİK SANATÇILARI

Arş. Gör. Hasan Numan SUÇAĞLAR

BURSA HANLAR BÖLGESİ’NDE BULUNAN TARİHİ HAN ÖRNEKLERİNDE DOĞAL TAŞ MALZEME SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Seza ŞİMŞEK - Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER

KITA YUNANİSTAN ERKEN DEMİR ÇAĞI APSİDAL YAPILARI

Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR - Volkan KAYTMAZ

AVANOS’TA TOPRAK HAMMADDELİ MÜZİK ALETLERİ ÜRETİMİ: UDU ÖRNEĞİ

Çiğdem TOĞRUL -  Öğr. Gör. Cenk ŞAHİN - Prof. Dr. Sema ETİKAN

HOLOKOST KURBANI İLE ÖZDEŞLEYİM; KIEFER’İN CELAN’A ADADIĞI RESİM VE HEYKELLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Sait TOPRAK

OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİNDE İLK YAZILI TAKSİM ÖRNEĞİ: TAKSİM-İ NAĞME-İ KÜLLİYAT-I MAKAMAT

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YALÇIN

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581