Navigation


 


   Cilt: 12      Şubat 2019

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

 

Kapak / Cover    Künye / About the Journal   İçindekiler / Contents

 

 

AFGAN ERKEĞİNİN KAN DAVASI ALGISI

Mesut AKYÜZ

YENİ BİR YAŞAMA VE DÜŞÜNME BİÇİMİ: POSTMODERN KÜLTÜR

Dr. Beris ARTAN ÖZORAN

RENK TERAPİ'NİN DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAL

ŞİZOFREN BİREYİN VAROLUŞSAL SINIRLARI VE YARATICI GÜCÜ

Dr. Öğr. Üyesi Önder BİLGİN - Gizem KÖSEOĞLU

İDEALİST VE MATERYALİST FELSEFELER İNSAN HAKLARI KONUSUNDA NE DİYOR? (FİCHTE VE FEUERBACH ÖRNEĞİ)

Dr. Öğr. Üyesi Önder BİLGİN - Arş. Gör.  Serdar SAKINMAZ

İLERLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA N. K. MİHAYLOVSKİ’NİN TOPLUMSAL İDEALİ

Dr. Öğr. Üyesi Nazan COŞKUN KARATAŞ

BİR MÂDUN HİKAYESİ: SAİT FAİK ABASIYANIK’IN “STELYANOS HRİSOPULOS GEMİSİ”

Emrah DOĞAN

AİHM’DE TÜRKİYE DAVALARININ SAYISAL ANALİZİ: 1993-2008

Dr. Ferzan DURUL

EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN EVLİLİKTE SORUN ÇÖZMEYE VE DOYUMUNA ETKİSİ

Menekşe ERDOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Selma KAHRAMAN

İNANÇ TEMELLİ ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM KURULUŞLARI: BEŞİR DERNEĞİ ÖRNEĞİ

Adem KARATAŞ

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E FELSEFE VE FİKİR DERGİLERİ

Prof. Dr. Emel KOÇ

PERSONAL NARRATIVE A THEORETICAL RESEARCH IN THE CONCEPT AND MECHANISMS OF CONSTRUCTION AND FORMATION

Ali Salibi MARSOUMI

AFGANİSTAN’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Said Abdul Samad MOSHTAQ

YAŞAM TARZI, KUŞAKLARARASI GIDA TÜKETİM KALIPLARI FARKLILAŞMASI VE GASTROMİLLİYETÇİLİK: TRABZON ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ

TÜRK FELSEFESİ TARİHİ ÇALIŞMALARININ DAYANAKLARI

Anılcan TARAKÇI - Dr. Öğr. Üyesi Önder BİLGİN

GELENEK VE MODERNİTE ARASINDA MUHAFAZAKÂR GENÇLİK: İNSTAGRAM ÖRNEĞİ

H. Sümeyye TORPIL

"ORDINARY PEOPLE" FİLMİNİN YAS TEMASI AÇISINDAN ANALİZİ

Yelda YAVUZ - Dr. Öğr. Üyesi Nevin DÖLEK

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMDA OKUMA ALIŞKANLIĞI VE KÜTÜPHANELERİN İŞLEVİ: BALKAN TOPLUMLARI İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Bülent YILMAZ - Dr. Öğr. Üyesi Güler DEMİR

A FIELD INVESTIGATION ON THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF THE PERSONNEL OF THE DISTRICT WORKS IN THE CONTEXT OF OCCUPATIONAL PERCEPTION AND ATTITUDES FOR RELIGIOUS DUTIES

Dr. Öğr. Üyesi Emre YILMAZ - Doç. Dr. İbrahim GÜRSES

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581