Navigation


 


   Cilt: 12      Şubat 2019

 

EĞİTİM

EDUCATION

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

 

EĞİTSEL DİJİTAL OYUNLARIN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Ali Umut AŞCI

CRITICAL THINKING DISPOSITION LEVELS OF THE RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS TEACHER CANDIDATES (THE SAMPLE OF MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY LAST YEAR STUDENTS)

Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN SEÇİLİ FİZİKSEL VE TEMEL MOTOR PARAMETRELERİNİN YAŞ VE CİNSİYET DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Sinan AYAN - Doç. Dr. Ekrem BOYALI - Murat ERGİN -

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULAŞ

AÇIK KAYNAK KODLU VE TİCARİ WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM YAZILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Öğr. Üyesi İlknur AYDOĞDU KARAASLAN

HAYAT BOYU ÖĞRENME: ÇALIŞANLARIN KATILIMINI ENGELLEYEN VE ARTIRABİLECEK ETMENLERE İLİŞKİN GÖRÜNÜMLER

Dr. Öğr. Üyesi Murtaza AYKAÇ

ANKARA DEVLET TİYATROSUNDA SAHNELENEN ÇOCUK OYUNU METİNLERİNİN İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Emre BAYRAKDAR - Doç. Dr. Sadet MALTEPE

ÇOCUK SAHİBİ OLAN EVLİ ÇİFTLERİN  YAŞAM DOYUMLARI VE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

Betül CİHANGİR - Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKIR

THE DECOMPOSITION VIEW IN LEXICAL COMPETENCE IN L1 AND L2

Prof. Dr. Feryal CUBUKCU

ÜNİVERSİTE MÜZECİLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR KAZANIM: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜNGÖR-GÜNER ARIBAL KOLEKSİYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DEDE KODAMAN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ, MÜZİK KAVRAMINA YÖNELİK YAZILI VE GÖRSEL METAFORLARININ İNCELENMESİ

 Alican GÜLLE - Doç. Dr. Cenk AKAY

DETERMINING SUPPORT SERVICES RECEIVED BY INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS LIVING IN MARDIN AND ISTANBUL                   

Fırat KESER - Dr. Öğr. Üyesi Arzu TANRIVERDİ

GRİMM KARDEŞLERDEN HAYVAN MASALLARI ADLI RESİMLİ ÇOCUK KİTABINDA YER ALAN ŞİDDET, KORKU, BASKI VE CEZA ÖGELERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr.  Esra LÜLE MERT

MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ CIPP MODELİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. İbrahim Serkan ÖDEMİŞ - Prof. Dr. Asım ARI

MESLEKİ ÖZYETERLİĞE YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Serpil RECEPOĞLU - Prof. Dr. B. Ünal İBRET

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin SARIKAYA

OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK AKRAN ZORBALIĞI VE SİBER MAĞDURİYET

Kıvanç UZUN - Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ

GÜNCELLENEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI BAĞLAMINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN PROGRAM LİDERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM SONRASI DÖNEM EĞİTBİLİMİ

Tuba YILMAZ UÇMAN

 

 

 ISSN: 1307 -9581