Navigatio


 


  Cilt: 12     Şubat 2019 

 

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

BUSINESS -PUBLIC ADMINISTRATION - ECONOMICS - COMMUNICATION – TOURISM - SOCIAL WORK

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

 

EKONOMİK BÜYÜME PERSPEKTİFİNDEN: ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA TÜRKİYE'NİN SABİT GENİŞBANT İNTERNET AĞININ GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ

Aytaç AYDIN - Doç. Dr. Muhammed Veysel KAYA

EURO PARA BİRİMİ VE ALMANYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz AYDIN

BANKA SERMAYESİ İLE KÂRLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN KANITLAR

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AYDIN

MOBBİNG İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BELEDİYE OTOBÜS ŞOFÖRLERİ ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Aykut BEDÜK - Namık ATA

POLİTİK KONJONKTÜR TEORİLERİ: LİTERATÜR TARAMASI

Dr. Öğr. Üyesi İpek CEBECİ

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN DİJİTAL MÜZİK DİNLEME PLATFORMLARINDAKİ MEVCUT KONUMU VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Beyza Havva ÇEBİ TAŞ - Dr. Öğr. Üyesi G. Banu DAYANÇ KIYAT

LOJİSTİK PERFORMANSIN, FİRMA PERFORMANSI VE İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi M. İhsan ÇUBUKÇU - Nesrin İMAMOĞLU

FİRMA BÜYÜKLÜĞÜNÜN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Zeki DEMİR 

İŞ DOYUMU İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNE İSTİHDAM ŞEKİLLERİNİN ETKİSİ

Dr. Uğur DEMİRCİ

İLİŞKİSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Emre ERGÜN - Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER

SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENLERİNİN TOPLUM BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Esra FENER - Dr. Öğr. Üyesi Nursel AYDINTUĞ

EXAMINATION OF GREEN IT STRATEGIES BY THE APPLICATION EXAMPLES

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Galip GENCER

MEDYATİK BİR SİYASAL SÖYLEM ÖRNEĞİ: BALKON KONUŞMALARININ İÇERİK VE SÖYLEM ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÖKSU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARI VE BÜTÇE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Abdurrahman Halit GÖRMEZ - Doç. Dr. Emine KIZILTAŞ UZUNALİ

TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ VE PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adalet GÜNAY - Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÜNAY

EKONOMİK KALKINMADA TEŞVİKLERİN ÖNEMİ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Prof. Dr. Ali Yılmaz GÜNDÜZ

TÜRKÇEDE YÖNETİM OLGUSU: ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

 Prof. Dr.  Emet GÜREL -  Arş. Gör. Azra NAZLI

TURİZM GELİRLERİ İÇİN MEVSİMSEL BİRİM KÖK YAPISININ İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Atilla HEPKORUCU - Öğr. Gör. Öznur DOĞAN

ERZURUM PALANDÖKEN KIŞ TURİZM MERKEZİNDEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERDE DUYGUSAL EMEK VE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI İLİŞKİSİ

Arş. Gör. Zennübe IŞIK

TÜRKİYE’DE TELEVİZYON YAYINLARININ TÜRLERE GÖRE İZLENME ORANLARI: 1995-2010 YILLARI ARASI YAYINLANAN PROGRAM TÜRLERİNİN REYTİNG ANALİZİ

Doç. Dr. Vahit İLHAN -  Arş. Gör. Burak ÜNLÜ

ONLİNE GAZETECİLİKTE ÜRETİM VE DAĞITIM PRATİKLERİ ÜZERİNE: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER ARASINDA

Dr. Öğr. Üyesi Devrim İNCE

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Fatma İNCE

TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL SERMAYE VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM DÜZEYİ

Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAŞ - Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

Uğur KARABİBER - Dr. Öğr. Üyesi Beyhan YASLIDAĞ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİNDE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Ferda KARADAĞ

TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Dr. Huri Deniz KARCI

TELEVİZYONDA ŞİDDET GÖSTERİMİ: GEORGE GERBNER VE KÜLTİVASYON ANALİZİ ÜZERİNE

Büşra KAYA

ZYGMUNT BAUMAN VE AKIŞKAN MODERNİTE KURAMINA GENEL BAKIŞ

Meltem KAYA

INSTAGRAM’DA GÖRÜLME VE BEĞENİLME ARZUSU: KULLANICI BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Burcu KAYA ERDEM - Meltem KAYA

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Emine KESKİN - Hilal GÜNDOĞAN

HALKLA İLİŞKİLER BAKIŞ AÇISI İLE KURUMSAL WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevim KOÇER

MUHASEBE HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA WHISTLEBLOWING’İN ÖNEMİ VE MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN WHISTLEBLOWING TERCİHLERİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu MERİÇ - Öğr. Gör. Bedirhan ELDEN

KİŞİSEL İMAJIN ÜNLÜ REKLAMLARINA YANSIMASI

Öğr. Gör. Hülya MERT

KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL İLETİŞİM: WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Dr. Yener Lütfü MERT

PATH OF INTERVENTION OF ACTORS IN THE CASES OF CHILDREN ACCUSED AND CONVICTED OF VIOLATION OF THE LAW FROM THE POINT OF VIEW OF CHILDREN’S RIGHTS IN ARAB STATES

Assoc. Prof. Dr. Hajar NASSAR

KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÜRÜNLERİNİN COĞRAFİ İŞARETLERLE KORUNMASI

Arş. Gör. Yağmur ÖZ

KÜRESEL DÜNYADA TAHRİR VE YANKISI      

Dr. Ayşe ÖZPOLAT

FİNANSAL İSTİKRAR VE PARA POLİTİKASI

Dr., Mehmet Ali POLAT

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI TURİSTLERİN ÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GAZETE HABERLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

 Dr. Öğr. Üyesi Olca SEZEN DOĞANCILI

PİYASA EKONOMİSİ EĞİTİM MODELİNİN BAŞARISIZLIKLARININ KAMUSAL MALİYETİ

Dr. Öğr. Üyesi Osman SİRKECİ - Prof. Dr. Kamuran ELBEYOĞLU

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE TÜRK CUMHURİYETLERİ ÖRNEĞİNDE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Doç. Dr. Selim ŞANLISOY

THE RISE OF CRYPTOCURRENCIES, BLOCKCHAIN NETWORK AND WHERE BITCOIN STANDS IN TODAY’S WORLD

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ŞEN - Burak ERGİN

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ - Doç. Dr. Gelengül KOÇASLAN -

Neşe EĞRİBOZ

SOSYAL PAZARLAMA KAPSAMINDA ENGELLI BIREYLERIN SOSYAL YAŞAMA İLIŞKIN ALGILAMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Ali TATAR - Doç. Dr. Mehmet Nesip ÖĞÜN - Ahmet AKDENİZ

İNTERNET ORTAMINDA HABER İÇERİĞİNE ULAŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLERİN ANALİZİ

Arş. Gör. Nazmi Ekin VURAL

TÜRKİYE’DE MOBBİNG KONUSUNDA YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARI: META ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YORULMAZ

THE IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT PRACTICE ON FIRM PROFITABILITY: AN EVIDENCE FROM MANUFACTURING FIRMS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Mohammed Bashir YUSUF

 


 ISSN: 1307 -9581