Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

    Cilt: 12    Sayı: 63    Nisan 2019  

 

 

   Dil-Edebiyat

 

 

   Kapak  |  Künye  |  İçindekiler   |

 

GOETHE'NİN GÖNÜL YAKINLIKLARI (DIE WAHLVERWANDSCHAFTEN) ESERİNDE EVLİLİK SORUNSALI

Sedef AÇIKGÖZ  

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3203   

 

 

-gU+KA BİRLEŞİK ZARF-FİİL YAPISI ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz AKDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3204

 

 

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN HİKÂYELERİNDE MÜZİK

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi ASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3205

 

 

THE MULTIPLICITY OF IDENTITY IN BHARATEE MUKHERJEE’S JASMINE AND NORA OKJA KELLER’S COMFORT WOMAN

Somia AYAICHA – Dr. Mani MANIMANGAI - Rania K. SHELIHI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3206

 

TEZKİRETÜ'L-BÜNYAN'DAKİ MİMARÎ TERİMLER HAKKINDA

Samet AYDOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3207

 

ÂŞIK KAYNARÎ’NİN ŞİİRLERİNDE SOSYAL ELEŞTİRİ

Elif Gökçen BAŞBOZKURT DOĞANLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3208

 

ÜSKÜPLÜ ATÂ VE TÜRKÇE DİVANI’NA DAİR

Arş. Gör. Arife ÇAĞLAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3209

 

BAKİ DİVANI’NA YANSIYANLAR: KILIÇ

Fatma ÇELİK - Recep ŞİŞMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3210

 

MALATYA’DA BİR DERBENT KÖYÜ’NÜN “GÖZENE” KARAKTERİSTİK DİL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Özlem DEMİREL DÖNMEZ - Fatma KOÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3211

 

ACI SÜRGÜN ŞİİRLERİYLE HAKKI YÜCEL VE POETİKASI

Hüseyin EZİLMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3212

 

BEŞİKTAŞLI YAHYA EFENDİ’NİN MENKIBELERİNDEKİ MOTİFLER

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze ILICAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3213

 

XX. YÜZYIL BAŞI YENİ TATAR EDEBİYATI VE MECİT GAFURÎ’NİN “KARA YÜZLER” ADLI HİKÂYESİ

Doç. Dr. Alsu KAMALIEVA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3214

 

YAVUZ SULTAN SELİM’İN MATBU FARSÇA DİVANI İLE TARLAN TERCÜMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Doç. Dr. İbrahim KAYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3215

 

DÂNİŞMEND-NÂME’DE YER ALAN MANZUMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı NAZİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3200

 

KEBİR’DEN TAGORE’UN NEFESİNE YANSIYAN IŞIK: MEVLÂNA/ RUMÎ

Arş. Gör. Nuray ÖZENÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3216

 

YİĞİTBAŞI AHMED ŞEMSEDDİN MARMARAVÎ’NİN TERCÜME-İ RİSALE-İ VASİYYET’İ

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3217

 

HAMİLİK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE GAZANFER AĞA (ö. 1603)’YA YAZILAN MANZUMELER

Dr. Öğr. Üyesi Esma ŞAHİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3218

 

GERTRUDE STEIN’İN ÜÇ YAŞAMIN’IN SANATÇI OLARAK ATİPİK YAPISI

Doç. Dr. B. Cercis TANRITANIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3219

 

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU’NUN “BEYAZ USTA SİYAH ÇIRAK” ROMANININ TAHLİL DENEMESİ

Özlem TÜFEKÇİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3220

 

MÜNAZIRLARI VE NASIL SONLANDIKLARI BAKIMINDAN KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAKİ MÜKEYYİFAT MÜNAZARALARI

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÜLKEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3221

 

BABA VE PİÇ İLE KİMLİK ROMANLARINDA KİMLİK KARMAŞASI:

OLMAK YA DA ÖTEKİ OLMAK

Dr. Öğr. Üyesi Yakup YAŞAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3222

 

 

 


Site İçi Arama

  

     

 

 


Eposta :dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon :+905076095206    Whatsapp: +905076095206