Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

    Cilt: 12    Sayı: 63    Nisan 2019

 

 

  Tarih - Uluslararası İlişkiler - Siyaset Bilimi - Coğrafya

 

  |  Kapak  |  Künye  |  İçindekiler   |

 

GAZZE AMBARGOSUNUN HUKUKİLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Nour ALMASSRI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3223

 

ALEVİLİĞİN MENŞELERİNE DAİR ORYANTALİST TEZLER ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Aydın ARAS

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3224

 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASININDA BATICI AYDINLARIN SOSYAL MESELELER ÜZERİNE TARTIŞMALARI

Kaan AŞIK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3225

 

BALIKESİR’DE ODUN KÖMÜRÜ ÜRETİM FAALİYETLERİ

Doç. Dr. İbrahim AYDIN - Tugay ÇALIŞKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3226

 

KIBRIS’TA OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE BİR MİRAS: DESTEBANLIK

Doç. Dr. Nazım BERATLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3227

 

BYZANTIUM ASCRIBED AS THE "OTHER" IN PRIMARY SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS IN LATE PERIOD OF OTTOMAN EMPIRE

Arş. Gör. İrfan Davut ÇAM - Prof. Dr. Abdullah MARTAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3228

 

V. MURAD’IN TAHTA ÇIKIŞININ VE SALTANATININ YABANCI BASINA YANSIMALARI

Öğr. Gör. Aynur ÇÖMLEKÇİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3229

 

İZZET ULVİ AYKURT VE HAKKÂRİ TEFTİŞ RAPORU

Dr. Metin MENEKŞE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3230

 

HİNDİSTAN’IN YUMUŞAK GÜÇ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

Doç. Dr. Buket ÖNAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3231

 

HANGİSİ BÜYÜK? DÜNYA MI, BEŞ Mİ?

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy ÖNDER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3232

 

BULGAR GENERALİ TODOR MARKOV’UN YENİ TÜRKİYE BAĞLAMINDA SAHİP OLDUĞU İNTİBALAR

Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN - Fatma ERASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3233

 

EBÛ YÛSUF’UN (ö. 182/798) KİTÂBÜ’L-HARÂC ADLI ESERİNDE YER ALAN HZ. PEYGAMBER’İN SAVAŞLARI (GAZVELERİ) İLE İLGİLİ RİVAYETLER VE KAYNAKLARI

Yavuz SARI - Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3234

 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ BATICI AYDINLARIN TESETTÜR ALGISI

Mine TOPÇU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3235

 

DİYARBAKIR SURİÇİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN NÜFUS VE YERLEŞMEYE ETKİLERİNE COĞRAFİ BİR BAKIŞ

Mehmet Emin YAKUT -  Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3236

 

POSTFOUNDATIONAL CRITICAL CONSTRUCTIVISM: RENEWING SOCIAL AND POLITICAL THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Dr. Öğr. Üyesi Özgür YALÇIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3237

 

ÇATAK İLÇESİNDE NÜFUSUN CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YAPISI, EĞİTİM DURUMU VE DAĞILIŞI

Doç. Dr. Murat YILMAZ - Arş. Gör. Numan ERTAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3238

 

 

 

 

 


    Site İçi Arama

      

 

 


Eposta :dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon :+905076095206    Whatsapp: +905076095206