Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

   Cilt: 12    Sayı: 63    Nisan 2019  

 

 

 Sosyoloji - Antropoloji - Psikoloji - Felsefe

 

 |  Kapak  Künye  İçindekiler  | 

 

APPROACHES OF THE NURSES TO EUTHANASIA AND SUICIDE: A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM TURKEY

Doç. Dr. Elçin BALCI – Öğr. Gör. Mehtap ŞAHİNGÖZ TAHTA - Prof. Dr. Osman GÜNAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3256

 

MATBAANIN GECİKMESİNDEN NÜKLEER TEKNOLOJİNİN GECİKMESİNE

Doç. Dr. Recep CENGİZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3257

 

İBN-İ HALDUN’UN TOPLUMLA İLGİLİ FİKİRLERİNİN A. COMTE, K. MARKS VE E.DURKHEİM’İN SOSYOLOJİK GÖRÜŞLERİ İLE BENZERLİKLERİ

Dr. Ögr. Üyesi Serdal FİDAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3258

 

DEĞİŞEN EĞLENCE ANLAYIŞININ YENİ MEKÂNLARI: KORKU EVİ/ODADAN KAÇIŞ OYUNLARI (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3259

 

AİLE İÇİ ŞİDDET

Çiğdem Müge HAYLI - Doç. Dr. Mira Rana GÖKDOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3260

 

KIRSAL SUÇA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: KIRSAL TOPLULUKLARIN SUÇU ETKİLEYEN ÖZELLİKLERİ

Murat MADENÜS - Dr. Hasan Atakan ŞENGÜL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3261

 

OSMANLI DÖNEMİ KADIN DERGİLERİ

Selda MALKOÇ - Doç. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3262

 

 

TÜRK SİYASİ KONUMUNDA KADININ YERİ

Vasif MAMMADOV

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3263

 

TOPLUMSAL BİR HAFIZA YARATMA GÜCÜ: MEDYA / “YENİ” MEDYA

Dr. Zehra SEVİM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3264

 

SAHTE HATIRALARDA İŞİTSEL MODALİTE İLE GÖRSEL MODALİTE ARASINDA ORTAYA ÇIKAN FARKIN SİNYAL DENETLEME TEORİSİ VE GÜVEN ARALIKLARI İLE İNCELENMESİ

Dr. Gökhan ŞAHİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3265

 

 

YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA GEÇEN MESLEKLERİN SOSYOLOJİK BAĞLAMI

Dr. Aziz ŞEKER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3266

 

SİNEMA VE HASTALIK: İKTİDAR, HASTA ROLÜ VE HASTALIK SÜRECİ AÇISINDAN THE DOCTOR VE WIT FİLMLERİNİN ANALİZİ

Dr. Mihriban ŞENSES

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3267

 

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MODERNLEŞMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİNDEN BİRİSİ OLARAK KORPORATİZM

Doç. Dr. Mehmet Devrim TOPSES

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3268

 

BABASIZ ÇOCUKLAR (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)

Prof. Dr. Niyazi USTA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3269

 

HUMAN ACTION AS THE GROUND OF ECONOMIC CHANGE: VEBLEN'S INSTITUTIONALIST CONCEPTION

Dr. Öğr. Üyesi Özgür YALÇIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3270

 

SURİYELİ GÖÇÜ VE SIĞINMACILARIN ENTEGRASYON SÜRECİNDE STK’LAR

Duygu Şerife YILDIRIM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3271

 

 

 


    Site İçi Arama

      

       
  •  

 

 


Eposta: dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon :+905076095206    Whatsapp: +905076095206