Navigation


 


   Cilt: 12    Sayı: 63   Nisan 2019

 

EĞİTİM

 

 

 

Kapak      Künye     İçindekiler

 

 

ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ DOYUMLARI

Sinem Adak ELASLAN - Prof. Dr. Fatma Tezel ŞAHİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3272

 

KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE BİR ÖRNEK: TÜRKİYE VE RUSYA SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARI

Öğr. Gör. Osman AKHAN - Dr. Aleksandr BABAEV - Ali YALÇIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3273

 

TAŞINABİLİR CİHAZLAR ARACILIĞIYLA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİ UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ, SINIFLANDIRILMASI VE ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ

Doç. Dr. Yunus ALYAZ - Tarık UÇAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3274

 

SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE TUTUM DÜZEYLERİ

A. Rabia BAŞARAN UĞUR - Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ -

Doç. Dr. Emine GÜNERİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3275

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN POLİTİK BECERİLERİ

Doç. Dr. Özlem BEKTAŞ - Dr. Engin ZABUN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3324

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI

Emel BÜYÜKKAYNAK - Doç. Dr. Oktay ASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3276

 

SAĞLIK MESLEK LİSESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Adeviye ÇOPUR -  Doç. Dr. Elçin BALCI - Prof. Dr. Osman GÜNAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3277

 

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SİYASETİ

Doç. Dr. İsmet ERGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3278

 

TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Naciye KAYA - Doç. Dr. Bülent ALCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3279

 

An analysis of Turkish prospective EFL teachers’ views on the integration of target culture into the language classroom

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KÜLEKÇİ - Öğr. Gör. Murat ATA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3280

 

A STUDY ON USING STUDENT VERSION OF INTERACTIVE WHITEBOARD SOFTWARE IN SMART PHONES IN LANGUAGE EDUCATION

Dr. Öğr. Üyesi Volkan MUTLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3281

 

TÜRKİYE’DE TURİZM EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet SOLMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3282

 

5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN OKUL UYUMU İLE İLİŞKİSİ

Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ - Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3283

 

ÖĞRETMENLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ

Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - Sinan GİRGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3284

 

OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN GEZİ-GÖZLEM YÖNTEMİNİ KULLANIRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3285

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARININ KAZANIMINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ VE NEDENLERİ

 Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3286

 

 

 ISSN: 1307 -9581