Navigatio


 


   Cilt: 12    Sayı: 63   Nisan 2019

 

 İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

 

 

 

Kapak        Künye        İçindekiler

 

 

 

ORTAÖĞRETİM MUHASEBE MÜFREDATININ LİSANS DÜZEYİ MUHASEBE EĞİTİMİNE UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Nermin AKYEL - Begüm SERT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3287

 

JEOLOJİK MİRAS ALANLARININ JEOTURİZM AÇISINDAN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Meltem ALTINAY ÖZDEMİR - Prof. Dr. Ismail KIZILIRMAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3288

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ’NDEN (EBYS) BEKLENEN HİZMET KALİTESİ, ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Şeniz ANBARLI BOZATAY - Öğr. Gör. Burak KAVASLAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3289

 

BİR SOSYAL KORUMA BİLEŞENİ OLAN SOSYAL YARDIMLARIN YOKSULLUK ÜZERİNDE ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA

Dr. Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3290

 

GEÇİCİ KORUMA ALTINDA YAŞAYAN SURİYELİ ÇOCUK İŞÇİLER

Nazan AYKUT - Doç. Dr. Esra ÇALIK VAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3291

 

A PROPOSED PROJECTION OF THE MARKETING TOOLS FOR THE TRNC MARINAS IN THE INTERNATIONAL MARKETS

Öğr. Gör. Hançer ÇAKIROĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3292

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NEGATİF BEDEN ALGISIYLA İÇE KAPANMA/YALNIZLIK DURUMUNUN ANALİZİ

 Prof. Dr.  Mehmet Zafer DANIŞ - Oktay YÜCE - Ömer BÜBER - Muhammed GÜLTAÇ - Oğuzhan KORKUT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3293

 

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ OMBUDSMANI: YAPISAL-KURUMSAL VE İŞLEVSEL YÖNLERİ

Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3294

 

IMPACT OF THE PERIODIC CHANGES IN MACROECONOMIC PARAMETERS AND GOLD RESERVES ON THE USD EXCHANGE RATE AGAINST G20’ CURRENCIES

Dr. Tunakan DURAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3295

 

REEL DÖVİZ KURUNUN İKİLİ DIŞ TİCARETE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Orhan EREN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3296

 

UTILIZATION OF ONLINE INFLUENCERS AS AN EXPERIENTIAL MARKETING TOOL: A CASE OF INSTAGRAM MICRO-CELEBRITIES

Dr. Öğr. Üyesi Filiz EROĞLU – Arş. Gör. Elçin BAYRAKTAR KÖSE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3297

 

ÖRTÜK BİLGİ VE ÖRTÜK BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖRGÜTLER İÇİN ENİLİKÇİLİK VE HAYATTA KALMA AÇISINDAN ÖNEMİ

Dr. Pınar FAYGANOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3298

 

TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ARACILIK ROLÜ: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Çağdaş IŞIKAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3299

 

SAĞLIK MEVZUATI GÖREV TANIMLARI VE ÇALIŞANLARININ MESLEK GÖREV TANIMLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Dr. Öğr. Üyesi Naim KARAGÖZ - Öğr. Gör. Rahime BIÇAKÇIGİL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3300

 

GOUVERNANCE ROUTIERE ET RACKET DANS LE TRANSPORT COLLECTIF EN COTE D’IVOIRE: QUAND LA MONETARISATION DES RAPPORTS S’INTERFERE DANS LE CONTROLE ROUTIER

Issouf KOUAKOU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3301

 

Y KUŞAĞI VE YOUTUBE: Y KUŞAĞININ YOUTUBE PLATFORMUNU KULLANIM AMAÇLARI

Doç. Dr. Mihalis KUYUCU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3302

 

GENÇ SEÇMENİN SİYASAL KİMLİK OLUŞUMUNA YENİ SİYASETİN ETKİSİ

Dr.  Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3201

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL NETWORKS AND PROBLEMS OF UNIVERSITY YOUTH

Assoc. Prof. Dr. Mahmoud Ali Mahmoud RADWAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3303

 

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK BENCHMARKİNG: OTEL İŞLETMELERİNDEKİ UYGULAMALARA YÖNELİK KURAMSAL BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet SOLMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3304

 

YENİ İZLEME BİÇİMLERİ VE NETFLİX İÇERİKLERİ: RİTZER’İN MCDONALDLAŞMA TEZİ EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Oya ŞAKI AYDIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3305

 

THE IMPORTANCE OF PARENTAL STYLES AND DISCIPLINARY STRATEGIES IN CHILD’S REARING

Ibrahim J. TEMBA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3306

 

TERS İNOVASYON: TÜRKİYE VE DÜNYADAN ÖRNEKLER

Dr. Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3307

 

KURUMSAL İTİBARI SAĞLAMADA SOSYAL MEDYANIN ETKİN ROLÜ: KURUMSAL İTİBAR LİDERİ FİRMALARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Alpaslan YÜCE -  N. Havva TAŞDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3308

 


 ISSN: 1307 -9581