Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

   Cilt: 12    Sayı: 63    Nisan 2019

 

 

  İlahiyat

 

  |   Kapak  |  Künye   İçindekiler  |

 

 

RİCÂL KAYNAKLARINDA BİD’AT EHLİ HAKKINDA KULLANILAN BAZI TA’DİL LAFIZLARI

Doç. Dr. Nevzat AYDIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3309

 

AZERBAYCAN’DA DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ

Elnur AZİMLİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3310

 

HANEFÎ HUKUKÇULARINA GÖRE MÂL KAVRAMI

Dr. Mehmet ERGÜN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3311

 

HZ. ÖMER’İN HADİS RİVAYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Ali KARAKAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3312

 

İBN MÂCE’NİN (ö. 273/887) ES-SÜNEN ADLI ESERİNDE YER ALAN HZ. PEYGAMBER’İN SAVAŞLARI (GAZVELERİ) İLE İLGİLİ RİVAYETLER VE KAYNAKLARI

Hatice KIZILORMAN - Prof.Dr. Levent ÖZTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3313

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİNÎ İLETİŞİM/HİTABET TÜRÜ OLARAK HUTBEDE KONU

Dr. Öğr. Üyesi Kasım KOCAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3314

 

BETA ISRAEL’İN (FALAŞA) ETİYOPYA’DAKİ SOSYO-KÜLTÜREL VE DİNİ HAYATI

Neslihan KURAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3315

 

AĞRI MEDRESE ÖĞRENCİLERİNDE MODERNLEŞME ALGISI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SAFA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3316

 

TELFÎK VE HÜKMÜ

Dr. Mehmet Ali SEZER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3317

 

TEFTAZANI’S CRITICISM OF THE CONDITION OF EQUALITY REQUIRED FOR THE FORMULATION OF DEFINITION

Arş. Gör. Afife Şeyma TAÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3318

 

KUR’AN’IN BAZI AYETLERİ ÇERÇEVESİNDE NEFS KAVRAMININ İNSAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Musa TURŞAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3319

 

ADIYAMAN’DA YAŞAYAN ALEVİLERİN DOĞUM, EVLİLİK VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALARININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 Zeynep Akile YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3320

 

 

 

 

 


    Site İçi Arama

      

       
  •  

 

 


Eposta :dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon :+905076095206    Whatsapp: +905076095206