Navigation


 


   Cilt: 12    Sayı: 64   Haziran 2019

DİL-EDEBİYAT

 

 

Kapak        Künye       İçindekiler

 

 

TEMİRKUL ÜMÖTALİYEV VE ŞİİRLERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖSTERGELER

Dr. Öğr. Üyesi Osman ARICAN - Semanur YENER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3326

ABDURRAHMAN AKTEPÎ’NİN DİVANINDA GEÇEN ŞAHSİYETLER

Dr. Öğr. Üyesi Osman ASLANOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3327

NON-HUMAN AGENCIES IN DON DELILLO'S WHITE NOISE

Erden EL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3328

ARAP ARUZU, GENEL ESASLARI VE ZORUNLU VEZİN DEĞİŞİMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin FETTAHOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3329

DESTÂVÎZ-İ DÂNİŞ ŞERHİYLE MATBU YAVUZ DİVANI VE TARLAN TERCÜMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Doç. Dr. İbrahim KAYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3330

İSMAİL GASPIRALI ESERLERİNDE FİİLLER

Sierane KENDZHALIIEVA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3331

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KULLANILAN “RİŞTE-İ MERYEM” SÖYLEMİ/MAZMUNU ÜZERİNE BİR MÜTÂLAA

Yavuz ÖZKUL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3332

TÜRKÇE MENSUR BİR METİN: KİTĀB-I LEKE-NĀME

Dr. Uğur UZUNKAYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3333

Es-Seyyid el-Hac Mehmed Şükrü’nün ŞERH-İ Müntehabât-ı Mesnevî’siNDe dini unsurlar

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ünal - Osman Rahmi cOŞKUN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3334

YAPILANDIRMACILIK BAĞLAMINDA 2005-2018 TEMEL EĞİTİM TÜRKÇE PROGRAMLARI

Doç. Dr. İlyas YAZAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3335

AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “FENNÎ BİR ROMAN YAHUT AMERİKA DOKTORLARI” VE “RİKALDA YAHUT AMERİKA’DA VAHŞET ÂLEMİ”  ROMANLARININ EĞİTİM-MEDENİYET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. İpek YILDIZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3336

 

 ISSN: 1307 -9581