Navigation


 


   Cilt: 12    Sayı: 64   Haziran 2019

 

SANAT - SANAT TARİHİ – MİMARÎ - ARKEOLOJİ

 

 

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

 DÜŞEY YEŞİL SİSTEMLERİN BİNA DIŞ CEPHESİNE OLAN SOĞUTMA ETKİSİ

Şemiye DOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi A.Yağmur TOPRAKLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3352

MEKÂN ÖRGÜTLENMESİ BAĞLAMINDA SU ÖĞESİ KULLANIMLARI

Doç. Dr. Tuğba DÜZENLİ - Dr. Öğr. Üyesi Sema MUMCU -

Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3353

TÜRK SİNEMASINDA POLİSİYE UYARLAMASI: CİNGÖZ RECAİ ÖRNEĞİ

Enez KALEDİBİ - Alperen KARAPINAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3325 

ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA AMASYA MÜLKİYE İDADİ MEKTEBİ BİNASI

Dr. Emre KOLAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3354

AFYONKARAHİSAR’DA GELENEKSEL BIÇAK ÜRETİMİ

Dr. Ülkü KÜÇÜKKURT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3355

RÜYANIN, ŞİİRİN, GİZEMLİ ANLATININ PENCERESİNDE ANDREI TARKOVSKİ SİNEMASI

Dr. Öğr. Üyesi Eylem ÖZÇİMEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3356

NAKKAŞ OSMAN’A AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MİNYATÜRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Esra POLAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3357

İLKOKUL BAHÇE TASARIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Çiğdem SAKICI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3358

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LISELERINDE “GRAFIK TASARIM 11” KITABININ GRAFIK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESI VE BIR TASARIM ÖRNEĞI

Betül TANRIKULU - Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3359

CAMİLERİN İSKÂN SÜRECİNDE DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM

Dr. Öğr. Üyesi A.Yağmur TOPRAKLI - Arş. Gör. Sena IŞIKLAR BENGİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3360

ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA YAPILAN ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN YÜRÜNEBİLİRLİĞE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DEĞLE ÖREN YERİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Hayri ULVİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3361

‘YARIN BAŞKA KORUDA’ OYUNUNUN BELLEKSİZLİK ARKETİPİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Dr. Vecihe Özge ZEREN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3362

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581