Navigation


 


   Cilt: 12    Sayı: 64   Haziran 2019

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

 

 

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

 

Kültürel Bellek Bağlamında Geleneksel “Gej” Dokuma Sanatı ve “Harkuşta” Halk Dansı

Dr. Okan ALAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3363

MAX WEBER SOSYOLOJİSİNDEN DEMOKRASİ ÇIKARIMLARI

Dr. Fatih BECER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3364

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Tuğba BİRLİK - Prof. Dr. Esra ENGİN - Dr. Emel ÖZTÜRK TURGUT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3365

TEOG SINAVINDA BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN İMAM HATİP LİSESİNİ TERCİH NEDENLERİ VE SOSYAL KİMLİK İNŞA SÜRECİNDE İMAM HATİP LİSESİNİN ROLÜ

 Dr. Öğr. Üyesi Hatice BUDAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3366

RISKS WAITING FOR CHILDREN WORKING ON THE STREET AND NURSES' PERCEPTIONS OF CHILDREN WORKING ON THE STREET: EXAMPLE OF MERSİN

Çiğdem Müge HAYLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3367

DEVELOPING THE VANISHING MEDIATOR AS THEORETICAL FRAMEWORK: SYNTHESIS AND APPLICATION

Jan Gresil KAHAMBING

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3368

JOHN STUART MILL PORNOGRAFİNİN YANINDA MI, KARŞISINDA MI?

Serap KIRAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3369

LOGIQUES SOCIALES DE LA DYNAMIQUE DE L’HEVEACULTURE EN MILIEU RURAL IVOIRIEN

Kra KOUAME

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3370

BARTIN, KARABÜK VE ZONGULDAK İLLERİNE AİT YAŞAM ENDEKSİ GÖSTERGE DEĞERLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Fethi NAS

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3371

MEKÂNSAL İMGELERİN KOLEKTİF BELLEK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN SULTAN FİLMİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Eda ÖZCAN YILMAZ - Dr. Nilay ÖZCAN USLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3372

ENGELLİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK BİR ANALİZ

Dr. Zehra SEVİM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3373

STRES, STRESLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR VE STRES YÖNETİMİ

Arş. Gör. Yeliz SÜRME

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3374

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581