Navigation


 


   Cilt: 12    Sayı: 64   Haziran 2019

 

EĞİTİM

 

 

 

Kapak      Künye     İçindekiler

 

 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK

Doç. Dr. Özlem BEKTAŞ - Dr. Engin ZABUN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3375

MADDENİN HALLERİ KONUSUNUN EĞİTSEL OYUNLARLA ÖĞRETİMİ

Prof. Dr. Hülya DEMİRCİOĞLU - Medine Sultan AKDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3376

REACT STRATEJİSİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI VE MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Prof. Dr. H. DEMİRCİOĞLU - Dr. A. ASLAN – D. AÇIKGÖZ –

Y. KARABABA - O. GÜVEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3377

TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ METİN YAPI ÖLÇÜTLERİNİ KARŞILAMA YETERLİĞİ: 8. SINIF ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Şükran DİLİDÜZGÜN - Şerife GENÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3378

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN MESLEKİ PERFORMANSI  DEĞERLENDİRE KRİTERLERİ VE KRİTER ALANLARI NELER OLMALIDIR?

Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3379

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE ZORBA VE KURBAN ÇOCUK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Gözde İLERİ - Doç. Dr. Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3380

TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARA TOPLU BİR BAKIŞ

Arş. Gör. Mine KOYUNCU ŞAHİN - Doç. Dr. Aysel ÇOBAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3381

OKUL ÖNCESI DÖNEM ÇOCUKLARININ AKRAN ŞIDDETINE MARUZ KALMA DÜZEYLERI VE EMPATIK BECERILERI İLIŞKISI ÜZERINE BIR INCELEME

Ayşe Nur ÖZDEMİR  - Doç. Dr. G. G. AKDUMAN - Öğr. Gör. A.GÜNDÜZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3382

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ANNELERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE ÇOCUKLARININ AKRAN ZORBALIĞI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Asena PEKTANE GÜLMEZ - Doç. Dr. G. G. AKDUMAN -

Öğr. Gör. A. GÜNDÜZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3383

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VE TEMEL DİL BECERİLERİNİN KAZANIMINDA DİJİTAL TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ YERİ VE ÖNEMİ

Doç. Dr. İlyas YAZAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3384


 ISSN: 1307 -9581