Navigation


 


   Cilt: 12    Sayı: 64   Haziran 2019

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

 

 

 

 

Kapak      Künye     İçindekiler

 

 

 “DENEYSEL MUTFAK”, KÜLTÜREL MIRASIN YAŞATILMASINDA BIR ARAÇ OLABILIR MI?

Öğr. Gör. Aytekin KALKAN - Öğr. Gör. Eren GÖNÜL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3417

 

 ISSN: 1307 -9581