Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 65   Ağustos 2019

 

DİL-EDEBİYAT

 

 

Kapak        Künye       İçindekiler

 

 

 

TÜRKÇE POPÜLER MÜZİĞİN ŞİİR KODLARI: 2007-2016

Dr. Nihan ABİR - Doç. Dr. Elif Damla YAVUZ -Onur KARABİBER -

Prof. Songül KARAHASANOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3418

KAFKAS ÜÇLEMESİ’NDE 1864 ÇERKEZ SÜRGÜNÜ

Pınar ALÇİÇEK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3419

TRANSFERENCE PHENOMENA OF MEMORY IN VADDEY RATNER’S IN THE SHADOW OF THE BANYAN: A TRAUMA THEORY READING OF THE NOVEL

Ahmed Dhakaa AL MUBARAK - Dr. Hardev KAUR - Rohimmi BIN NOOR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3420

MARXIST ELEMENTS IN CHARLES DICKENS’S NOVEL HARD TIMES

Dr. Yasemin AŞCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3421

ANADOLU KÜLTÜRÜNE MÜLHÂK BİR ESER: DÎVÂN-I CEZÎRÎ VE HİKMET-PEZÎRİ

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AYKANAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3553

ANDA VE ANDAN SÖZCÜKLERİNİN ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ METİNLERİNDEKİ ANLAMLARI ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Burhan BARAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3422

POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA HÜSEYİN KIRAN ANLATILARINDA “DİL OYUNLARI”

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAY GÜLVEREN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3423

SİSLER BULVARI’NDA MEKÂN/SIZLIK ALGISI

Dr. Öğr. Üyesi Sibel BAYRAM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3424

A FREUDIAN ANALYSIS OF COMPUTER SÉANCE AND FAIR EXCHANGE BY RUTH RENDELL

Erden EL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3425

ESKİ UYGURCA USNÎSA VİJAYĀ DHĀRANĪ SŪTRA ADLI ESER ÜZERİNE

Hasan İSİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3426

METHODOLOGY OF REDHOUSE’S HAZINETU’L-ʿAZIZIYYE FI’L-LUGATI’L-OSMANIYYE: A COMPARATIVE ANALYSIS

Dr. Öğr. Üyesi Şermin KALAFAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3427

HACI BEKTAŞ-I VELÎ VELAYETNAMESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARDAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3428

TRAGIQUE DE L’EXISTENCE OU LE SACRIFICE D’ANTIGONE

Doç. Dr. Şengül KOCAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3429

XIV. YÜZYIL KIRGIZ ŞAİRİ TOKTOGUL IRÇI’NIN (SAYDALİ UULU) ŞİİRLERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KUNDAKCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3430

AT THE CROSSROADS OF POWER: SOCIAL CLASSES IN CONINGSBY AND VANITY FAIR

Dr. Seda ÖRMENGÜL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3431

FİLM ÇEVİRİLERİNDE ALTYAZI UYGULAMALARI ÇEVİRİBİLİM KAPSAMINDA BİR ÇEVİRİ MİDİR?

Prof. Dr. Bekir SAVAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3432

KUTADGU BİLİG’DE ‘ÇOK’ ANLAMLI KELİMELERİN SEMANTİK DÜZLEMDE İNCELENMESİ “AŞRU, ÇOK, KÖP, TÜK”- I

Dr. Öğr. Üyesi Melike SOMUNCU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3433

 

 

 ISSN: 1307 -9581