Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 65   Ağustos 2019

 

SANAT - SANAT TARİHİ – MİMARÎ - ARKEOLOJİ

 

 

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

 

DELEUZE VE GUATTARİ’NİN “YERSİZYURTSUZLUK” KAVRAMI BAĞLAMINDA MUHAMMED SİYAH KALEM MİNYATÜRLERİ

Dr. Funda AKSÜT - Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3448

19. YY. VE 20. YY. KÜLTÜR MİRASININ BİRLİKTE KULLANIMI BAĞLAMINDA TALAS REŞADİYE (STEFANA) PANAGİA RUM KİLİSESİ VE ERCİYES İPLİK FABRİKASI

Nisa ALİBAŞOĞLU BAĞRAN - Dr. Öğr. Üyesi H. Hale KOZLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3449

YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN “SOĞUK ŞEMSE” YAZMA ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Ebru ALPARSLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3450

BAUHAUS 100. YILINDA: BAUHAUS DOKUMA ATÖLYESİ VE DOKUMA KÜLTÜRÜNÜN ÇAĞDAŞ SANATA DÂHİL EDİLME SÜRECİ

Sevim ARSLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3451

ANTİK YUNANDAKİ BAZI SANATSAL SPORTİF FİGÜRLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Öğr. Gör. Levent CEYLAN - Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3452

AYDINLATMA TASARIM KILAVUZU ÖNERİSİ - EĞİTİM YAPILARI ÖRNEĞİ

Dr. Kasım ÇELİK - Prof. Dr. Rengin ÜNVER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3453

ŞEHİR MARKALAŞMASI SÜRECİNDE TARİHİ YAPILARIN ÇEVRE SORUNLARININ İNCELENMESİ: KONYA-SELÇUKLU MEDRESELERİ

Erol DÖNEK - Arş. Gör. Merve ÖZKAYNAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3454

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK PROJE DENEYİMLERİ VE ÇIKARIMLAR

Osman Basri ERBEK - Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Serdaroğlu SAĞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3455

TÜRKİYE'DE PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINDAKİ YERİ

Ayşegül İNCE - Dr. Öğr. Üyesi A. Yağmur TOPRAKLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3456

TOKAT TARİHİ KENT MERKEZİ TAŞHAN VE CİVARI YENİDEN CANLANDIRMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KORUMAZ - Mustafa Haki ERASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3457

DİSİPLİNLERARASI ATÖLYE ÇALIŞMASI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DONATI TASARIM SÜRECİ

Dr. Öğr. Üyesi S. Sevinç KURT KONAKOĞLU -

Doç. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3458

YAZI KARAKTERLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE “YAZI KARAKTERİ” TASARIMINDA “GEOMETRİK ÖLÇÜ SİSTEMİ”

Doç. Dr. Süleyman ÖZDERİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3459

ESKİ VAN ŞEHRİ KIZIL CAMİ KAZI-RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJE UYGULAMASI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Şahabettin ÖZTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3460

GELENEKSEL SİVEREK EVLERİNİN MİMARİ ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülin PAYASLI OĞUZ - Arş. Gör. Enes ARKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3461

KIRSAL MEKANDA  İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİNİ BELİRLEMEK: YOZGAT İLİ TERZİLİ KÖYÜ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Sinem TAPKI - Prof. Dr. Ömür BARKUL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3462

CAMİ MİMARİSİNDE KULLANILAN FORMLARIN ANLAMSAL BAĞLARI

Kübra YAĞMUR - Dr. Öğr. Üyesi A. Yağmur TOPRAKLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3463

18. YY OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİNDE NİM PERDELER VE MAKAMLARI

Doç. Dr. Gökhan YALÇIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3464

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YAPILARINDA ‘AKTİVİTE ALANLARININ’ ERGONOMİK DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA TASARLANMASI

Zeynep YANILMAZ - Dr. Öğr. Üyesi Elif SÖNMEZ - 

Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3465

MERKEZİ YÖNETİM BİNALARINDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN - Furkan YAPILCAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3466

 

 

 ISSN: 1307 -9581