Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 65   Ağustos 2019

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

 

 

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

 

YENİ ORTA SINIFIN İDEAL EV TASVİRLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Melike AKBIYIK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3467

PSYCHOSOCIAL STORIES OF WOMEN MIGRATED FROM SYRIA TO TURKEY: A QUALITATIVE STUDY

Dr. Fulya AKGÜL GÖK - Arş. Gör. Ezgi ARSLAN ÖZDEMIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3468

TÜRK MELODRAM FİLMLERİNDE İDEAL/KÖTÜ KADIN İMGESİ: BİR DEMET MENEKŞE FİLM ÖRNEĞİ

Dr. Elif BAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3469

İBN-İ SÎNÂ’NIN MİZAÇ TEORİSİ SADECE FİZYOLOJİK BİR SORUN MUDUR?

 Dr. Öğr. Üyesi Önder BİLGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3470

J. G. FİCHTE, J. P. SARTRE VE E. LEVİNAS DA BEN VE BEN-OLMAYAN/ÖTEKİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİYALEKTİK SÜREÇ

Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ - Ahmet İNAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3471

BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN YAŞADIKLARI SORUNLAR

Gonca EREN

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3472

FOUCAULT ON THE USE AND ABUSE OF POWER MECHANISMS: SOME APPRAISALS ON PEDAGOGY AND SEX

Jan Gresil KAHAMBING

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3473

TEK PARTİ DÖNEMİNDE DİN, SINIF VE İDEOLOJİ

Doç. Dr. Arif Olgun KÖZLEME

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3474

ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMLARININ ANLAM ALGISI VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DURUMLARININ TESPİTİ: EĞİTİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT - Dr. Oktay BALCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3475

KAYSERİLİ ANNELERİN DOĞUM PRATİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nilgün OKUTAN - Doç. Dr. A. Burak KAHRAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3476

KENT MEKÂNINDA TOPLUMSAL AYRIŞMA (GETTOLAŞMA) VE RİCHARD SENNETT’İN AÇILMA KORKUSU KAVRAMI

Umut OSMANLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3477

PLATON VE ARİSTOTELES FELSEFELERİNDE GERÇEKLİK ALGISINA DAİR KISA BİR İNCELEME

Öğr. Gör. Adem ÖKTEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3478

TOPLUMSAL BELLEKTE GÖÇ OLGUSU: TÜRKİYE DENEYİMİ

Doç. Dr. Suvat PARİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3479

MANDOLİN UYANIŞI: İZMİR DEVLET TİYATROLARI VE BALE ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI (TOBAV) VE İZMİR YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLER DERNEĞİ (YKKED) MANDOLİN TOPLULUKLARI ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Mümtaz Hakan SAKAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3480

NİETZSCHE’NİN TRAJİK DÜŞÜNCESİNDE APOLLON VE DİONYSOS KARŞITLIĞI

Menekşe Seçil YAPIK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3481

BENLİK YAPILARINA GÖRE YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ

Hilal ZORLU - Prof. Dr. Hasan BACANLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3482

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581