Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 65   Ağustos 2019

 

EĞİTİM

 

 

 

Kapak      Künye     İçindekiler

 

 

 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORGULAMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİ ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yeliz AKSOY - Doç. Dr. Burcu ŞENLER 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3483

ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE TELKİN YÖNTEMİNİN ÖNEMİ

Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3484

GÜZEL SANAT EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİ İLE SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ VE DURUMLUK KAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Levent CEYLAN - Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3485

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ İLE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ali CİN - Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3486

YEDİ İKLİM TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNİN (A1-A2) KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Cihan ÇAKMAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3487

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Fatmanur ÇULLU - Prof. Dr. Havise GÜLEÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3488

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SABIR VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ

Doç. Dr. Murat ELİÖZ - Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ - Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU - Arş. Gör. İzzet İSLAMOĞLU -  Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3489

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMUNA BİLİM MERKEZİNİN ETKİSİ

Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ - Zehra KALE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3490

İLERİ DÖNÜŞÜM ( UPCYCLE) YÖNTEMİYLE KADINLARA KULLANILMAYAN GİYSİLERDEN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI ( ANKARA-KEÇMEK ÖRNEĞİ)

Yeliz GÜNER -  Prof. Dr. Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3491

OTANTİKLİĞİN YAŞAMIN ANLAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AMAÇ BİLİNCİNİN ARACI ROLÜ

Prof. Dr. Halil EKŞİ - Arş. Gör. Mine SAYIN - Melis LİMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3492

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Erçin KAÇAR - Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3493

UNDERSTANDING FAITH AND THE EBED-YAHWEH FOR FILIPINO VALUES EDUCATION

Jan Gresil KAHAMBING

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3494

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK YETERLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Recep KAHRAMANOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3495

BİR ALANYAZIN TARAMASI: “ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ”

Fırat KESER - Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3496

ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI: TRABZON ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Olgun KÜÇÜK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3497

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CAM TAVAN SENDROMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Seda KURT - Doç. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3498

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARINDA FELSEFİ AKIMLAR

Ayşe ŞİMŞEK - Prof. Dr. Sadık KARTAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3500

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk TÖMAN - Elif BAŞARAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3501

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Arş. Gör. Oruç Ali UĞUR - Prof. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3502

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİMDE KULLANDIKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ TÜRLERİ İLE İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR - Buket AÇIKSES FIRAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3503

 


 ISSN: 1307 -9581