Navigatio


 


  Cilt: 12   Sayı: 65   Ağustos 2019

 

 İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

 

 

 

Kapak        Künye        İçindekiler

 

 

 

İŞLETMELERDE İHRACAT İŞLEMLERİ SÜRECİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Serkan AKIN - Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3504

BRICS-T ÜLKELERİNDE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BOOTSTRAP PANEL NEDENSELLİK ANALİZ

Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTINER - Dr. Vildan YAVUZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3505

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, YAYGINLIĞI, NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nesibe ASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3506

AN ANALYSIS ON GREEN CONSUMER PURCHASING DECISION

Tolga ATİKBAY - Doç. Dr. Sualp DAVUT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3507

KIBRIS’TA KOOPERATİFÇİLİK: BAŞLANGICINDAN BUGÜNE KISA BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Nazım BERATLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3508

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNİN BAKIM HİZMETİ ÇALIŞANLARI VE YAŞLI BİREYLER BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: DENİZLİ İLİ ALAN ÇALIŞMASI

Kerem BERKMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3509

ETİK DEĞERLENDİRMENİN, MÜŞTERİNİN FIRSATÇI ŞİKAYET DAVRANIŞINA ETKİSİNDE ÇATIŞMADAN KAÇINMANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ: KIRIKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BOZACI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3510

SPİNAL KORD (OMURİLİK) YARALANMALI HASTALARIN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK VE STRESLE BAŞ ETME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Meliha ÇALIŞIR BACI - Doç. Dr. Rıza GÖKLER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3511

NİTEL BİR ÇALIŞMA: SIĞINMA EVİNDEKİ KADINLARIN SORUN ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE GRUP ÇALIŞMASI

Buse ERZEYBEK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3512

KURUMSAL İTİBARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ETİK LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ: BİR KAMU KURUMU ÖRNEĞİ

Kemal ESMER - Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3513

Meslek Yüksekokulu ÖğrencİLERİNİN GİRİŞİMCİLİk PROFİLLERİNİN Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Dr.Öğr. Üyesi Yusuf ESMER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3514

LIBRA: THE NEW WORLD CURRENCY?

Dr. Arif GÜLLER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3515

YEREL SEÇİMLERDE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN ADAY KARAKTERİSTİKLERİ: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ

Gündem GÜNDÜZ ERDİNÇ - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can DEMİRTAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3516

A STUDY TO DETERMINE SOCIAL MEDIA USAGE HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Dr. Koray GURPINAR - Öğr. Gör. Yunus YILAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3517

KUZEY KIBRIS’TA FİZİKSEL ÇOCUK İSTİSMARI KONUSUNDA HEMŞİRE DUYARLILIĞI

Selma HOUSSEIN - Doç. Dr. Nazım BERATLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3518

ÜÇ BOYUTLU GAZETECİLİK VE HABERDE GERÇEKLİK TASARIMINDA DÖNÜŞÜM: FIRSATLAR VE RİSKLER

Dr. Öğr. Üyesi Devrim İNCE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3519

ÖZEL SPOR MERKEZLERİNDEKİ HİZMET KALİTE ALGISI

Arş. Gör. İzzet İSLAMOĞLU - Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ - Doç. Dr. Murat ELİÖZ - Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK - Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3520

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

Prof. Dr. Sami KARACAN - Gökhan BAYRAM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3521

DOES RAPID ECONOMIC GROWTH SPUR THE INEQUALITY OF INCOME DISTRIBUTION? PROJECTION ON SELECTED OECD COUNTRIES BETWEEN 1987-2017

Doç. Dr. M. Veysel KAYA - Abdülkadir TIĞLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3522

DEVLET BÜTÇESİ AÇISINDAN KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDE HİBRİD YÖNETİŞİM STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Emine KIZILTAŞ UZUNALİ - Öğr. Gör. Abdurrahman Halit GÖRMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3523

PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE EN COTE D’IVOIRE

Affoué Marie-Ange KOUAMÉ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3524

İLERİ YAŞ GRUBU KİŞİLERİN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI: TRABZON ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Olgun KÜÇÜK - Öğr. Gör. Mevlüt Can KOÇAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3525

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Gözde MERT - Dr. Öğr. Üyesi Hazar DÖRDÜNCÜ -

Prof. Dr. Serap İNCAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3526

SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN BLACK-LİTTERMAN MODELİ ÇERÇEVESİNDE OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİ

Doç. Dr. Hasan Alp ÖZEL - Arş. Gör. Selin ÖZEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3527

KAMP DENEYİMİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN ZİYARET NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Handan ÖZTÜRK - Dr. Öğr. Üyesi İlke BAŞARANGİL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3528

YAPISAL AİLE TERAPİSİ KURAMI EKSENİNDE “İSTANBULLU GELİN” DİZİSİNİN ANALİZİ

Öğr. Gör. Merve Deniz PAK - Beliz ÖZTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3529

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE AKADEMİK ETİK DEĞERLER VE İŞKOLİKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Öğr. Gör. Edib Ali PEHLİVANLI - Prof. Dr. Adnan AKIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3530

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE DEVAM EDEN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ İÇERİSİNDE EĞİTİM

Abdülkadir SARIBAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3531

RİSK ODAKLI VERGİ DENETİMİNDE ELEKTRONİK UYGULAMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Öğr. Üyesi Murat SERÇEMELİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3532

DIRECT SOCIAL WORK PRACTICE WITH REFUGEE CHILDREN FROM THE MIDDLE EAST: AN ACADEMIC PERSPECTIVE

Asst. Prof. Dr. Yaser SNOUBAR - Prof. Dr. Magdy Atef Mahfouz ABITA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3533

SOVYET SİNEMASINDA İDEOLOJİK AYGIT OLARAK ÇOCUĞUN TEMSİLİ

Çiğdem ŞERİK - Doç. Dr. Yasemin KILINÇARSLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3534

HAFİF DERECELİ ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN GEREKSİNİMLERİ: ANKARA ÖRNEĞİNDE BİR NİCEL ARAŞTIRMA

Hakan TAŞDEMİR - Prof. Dr. Cengiz ÖZBESLER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3535

COMPARISON OF TRADITIONAL PUBLIC ADMINISTRATION METHOD WITH NEW PUBLIC ADMINISTRATION METHOD

Dr. Bekir TAVAS

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3536

SOSYAL BİLİMLERDE PRESENTEEISM’İ İNCELEYEN ARAŞTIRMALARIN BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ

Öğr. Gör. Açelya TELLİ DANIŞMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3537

KIRSAL TURİZM VE GELENEKSELLEŞEN FESTİVALLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dr. Öğr. Üyesi Naciye TOK - Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3538

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİYE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

Dilek YÜRÜK - Doç. Dr. Yasemin BAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3539


 ISSN: 1307 -9581