Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 65   Ağustos 2019

 

İLAHİYAT

 

 

 

Kapak       Künye        İçindekiler

 

 

 

HİCRET HADİSESİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

Doç. Dr. İhsan ARSLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3540

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ÜÇÜN SEMBOLİZMİ: İNSAN DÜŞÜNCE VE EYLEMLERİNİN ÜÇLE İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin BAYRAM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3541

TASAVVUF EKOLLERİ VE MODERN EĞİTİM FELSEFELERİ: ELEŞTİREL VE KURGUSAL BİR MUKAYESE

Dr. Öğr. Üyesi Selami ERDOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3542

MUKAYESELİ HUKUKTA SALDIRGAN HAYVANA KARŞI MEŞRÛ MÜDAFAA HAKKI

Dr. Mehmet ERGÜN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3543

HANEFÎ MEZHEBİNDE İSTİKRÂ: USÛLÜN TEŞEKKÜLÜ VE KÜLLÎ KÂİDELERİN TESİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI - Öğr. Gör. Tayip NACAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3544

BASRA VE KÛFE EKOLLERİNDE KIYASIN ÂMİL NAZARİYESİNE ETKİSİ

Dr. Abdulkadir KİŞMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3545

TANRI LEHİNDE KULLANILAN DELİLLERİN YETKİNLİĞİNE DAİR BİR SORUŞTURMA

Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3546

KUR’ANÎ TEBLİĞDE TERĞİB VE TERHİB METODU

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SÖNMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3547

MOLLA HALİL VE ONUN EL-KÂMÛS'US-SÂNİ Fİ'N-NAHVİ VE'S-SARFİ VE'L-MEÂNİ ADLI ESERİN KAYNAKLARI

Mahmut TEKİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3548

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DENETİM

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YAKUT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3549

 

 


 ISSN: 1307 -9581