Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 66   Ekim 2019

 

DİL-EDEBİYAT

 

 

Kapak        Künye       İçindekiler

 

 

 

TRAGEDY AND TRAGIC CHARACTERS IN WILLIAM FAULKNER’S NOVEL THE SOUND AND THE FURY

Dr. Yasemin AŞCI

oi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3554 

ÜLKÜ TAMER’İN KİTAPLARINA ALMADIĞI İLK ŞİİRİ

Dr.  Emine Selcen BEKMEZCİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3555

KAVRAMLARIN ANLATIMINDA BAŞVURULAN SOMUTLAŞTIRMA YÖNTEMİNİN MAZMUN KAVRAMININ ANLATIMINDA KULLANILMASI

 Dr. Öğr. Üyesi Handan BELLİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3556

FATİH KERİMÎ’NİN “ONDAN BUNDAN” ADLI ESERİNİN FİKRİ YAPISI

Doç. Dr. Cihan ÇAKMAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3557

BABALAR VE OĞULLAR İLE MÂİ VE SİYAH ADLI ROMANLARIN TİPOLOJİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI

Selva ÇELİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3558

THE PLIGHT OF MARGINALIZED WOMEN IN KHALED HOSSEINI’S A THOUSAND SPLENDID SUNS IN ‘THE THIRD WORLD FEMINISM’

Dr. Yıldıray ÇEVİK - Dr. A. Nejat TÖNGÜR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3559

TÜRK ŞİİRİNDE ROMANTİK BİR POETİKA DENEMESİ: YENİBÜTÜNCÜ ŞİİR

Doç. Dr. Fethi DEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3560

KADIN DİVAN ŞAİRLERİNİN KALEMİNDEN HZ. FÂTIMÂ

Doç. Dr. Melek DİKMEN - Arş Gör. Atila GÖKDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3561

MAVİSEL YENER'İN “ÇILGINLAR SINIFI” SERİ ROMANLARINDA FANTASTİK KURGU

Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE - Ramazan ESMER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3562

KÂMÎ VE REVAN ŞEHRENGİZİ

Arş. Gör. Zahide EFE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3563

STAGING A POSTDRAMATIC PERFORMANCE: SIMON STEPHENS’S NUCLEAR WAR

Dr. Öğr. Üyesi Mesut GÜNENÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3564

RUS KÜLTÜRÜNÜN KORUYUCULARI: YENİ KÖYLÜ ŞAİRLER

Arş. Gör. Sevgi ILICA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3565

HEROINES VICTIMIZED BY FEMALE VIOLENCE IN FAIRY TALES: JORINDA, RAPUNZEL, SLEEPING BEAUTY, CINDERELLA AND SNOW WHITE

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KORUCU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3566

ÇARLIK RUSYA’NIN KIRGIZİSTAN’DA UYGULADIĞI KOLONİ SİYASETİNİN DÖNEMİN KIRGIZ AKINLARININ ŞİİRLERİNE YANSIMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KUNDAKÇI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3567

MUALLİM NACİ’NİN “ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU”ADLI ESERİNDE KÖK DEĞERLER

Dr. Öğr. Üyesi Metin OKTAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3568

TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİYLE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ALMANCAYA GEÇEN TÜRKÇE SÖZCÜKLER

Ümit SOYLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3569

KINALI-ZÂDE HASAN ÇELEBİ’NİN TEZKİRETÜ’Ş-ŞU’ARÂ’SINDA GEÇEN TARİHLER

Arş. Gör. Faruk SÖNMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3570

GERÇEK İLE KURGU ARASINDAKİ YER DEĞİŞMECE: BİLGE KARASU’NUN ROMANLARINDA ZAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3571

ZİHNİYET BAĞLAMINDA CAHİT ZARİFOĞLU’NUN SAVAŞ RİTİMLERİ ROMANINA BİR BAKIŞ

Öğr. Gör. Sefa TOPRAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3572

BALKANLARDA LİSE MEZUNİYET RİTÜELLERİ: MAKEDONYA ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3573

MUSTAFA SÂMİL BEY’İN TARİH MANZUMELERİ

Dr. Enes YILDIZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3574

CHRISTIANE NORD’UN “TEXT-IN-SITUATION” (DURUM – İÇİNDE - METİN) KAVRAMININ ÇEVİRİBİLİMSELLİĞİ ÜZERİNE BİR DENEME

Arş. Gör. Gül YİĞİT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3575

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581