Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 66   Ekim 2019

 

TARİH - ULUSLARARASI İLİŞKİLER -

SİYASET BİLİMİ - COĞRAFYA

 

Kapak       Künye      İçindekiler

 

 

 

 

THE TIMES GAZETESİNE GÖRE 1922 YILI GELİŞMELERİNİN TRAKYA’NIN İŞGALİNE ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut AKKOR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3576

AB ÜLKELERİNDE YÜKSELEN POPÜLİZM, BREXIT VE AB’NİN GELECEĞİ

Doç. Dr. Murat AKTAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3577

158 NUMARALI KÜTAHYA MENSUHÂT DEFTERİNE GÖRE GEDİZ’DE YAYA VE MÜSELLEMÂN ÇİFTLİKLERİ (DEMOGRAFİK, İKTİSADİ VE SOSYAL TARİHE DAİR KESİTLER)

Öğr. Gör. Murat ALANDAĞLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3578

EXPERIENCE OF SYSTEMATIZATION OF THE SCIENCES, THE EXAMPLE OF GEOGRAPHY (PERIODIC SYSTEM OF THE INVOLVEMENT OF SCIENCE)

Prof. Dr. Askar NİGMATULLAEVİC NİGMATOV - Prof. Dr. Emin ATASOY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3579

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARININ SONU VE 27 MAYIS DARBE REJİMİ KARŞISINDA MEKTEBİ MÜLKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Resul BABAOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3580

IHLARA VADİSİ’NİN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ VE YÖRE TURİZMİNE ETKİSİ

Halil Mesut BAYLAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3581

SELÇUKLU-BİZANS MÜCADELELERİ DAHİLİNDE ESKİŞEHİR KENTİNİN SİYASİ DURUMU

Cem BOZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3582

YERLEŞMELERİN YER SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN COĞRAFİ FAKTÖRLER VE YANLIŞ YER SEÇİMLERİNDE RİSK ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ÇELİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3583

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE- MISIR İLİŞKİLERİ: FES KRİZİ

Tunahan HAZIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3584

KARAMAN EYALETİ’NDE EHL-İ ŞER VE EHL-İ ÖRF KESİMİNİN EŞKIYALIK HAREKETLERİNE DAİR HÜKÜMLER ( 78 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ’NE GÖRE)

Dilek KARACAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3585

SALNAMELERE GÖRE ANTAKYA KAZASI’NDA EĞİTİM (H. 1316-1326/ M. 1898-1908)

Dr. Öğr. Üyesi  Mikail KOLUTEK - Dr. Öğr. Üyesi İsa KALAYCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3586

HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ KADIKÖY ŞUBESİNİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1912-1922)

Doç. Dr. Yücel NAMAL - Kerem KESBİÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3587

GEOTOURISM IS A NEW DIRECTION IN THE TOURISM INDUSTRY OF UZBEKISTAN

Prof. Dr. Askar NİGMATULLAEVİC NİGMATOV -

 Prof. Dr. Gulnora NURHANBETOVNA NİGMATOVA-  Prof. Dr. Emin ATASOY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3588

DOĞU AKDENİZ’DE AÇILMAYA ÇALIŞILAN PANDORANIN KUTUSU: ENERJİ KAYNAKLARINDAN ALAN HÂKİMİYETİNE UZANAN EKONOMİ POLİTİK HESAPLAR

Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ - Öğr. Gör. Veysel BABAHANOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3589

TBMM I. DÖNEM DİYARBEKİR MEBUSLARI VE MECLİS’TEKİ ÇALIŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Selim ÖZCAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3590

KAFKASYA’DA ÖZGÜRLÜK MÜCADELELERİ VE MÜRİDİZM

Dr. Öğr. Üyesi Naz PENAH - Elchin SHAKİROV

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3591

HITTİN SAVAŞI’NA KADAR SELAHADDİN EYYUBİ’NİN FAALİYETLERİ

Mehmet TURAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3592

OSMANLI DEVLETİ’NDE ATLI AVCILIKTAN BİR KESİT

Prof. Dr. Mehmet TÜRKMEN - Doç. Dr. Cengiz BUYAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3593

QUESTIONING THE PIVOTAL STATUS OF TURKEY IN AMERICAN HEGEMONY

Öğr. Gör. Süleyman UZUNKÖPRÜ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3594

ESKİÇAĞ TARİHİNDE ANADOLU VE BALKAN KÜLTÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Prof. Dr. Veli ÜNSAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3595

THE CONCEPT OF IDEAL STATE IN THE OTTOMAN ADVICE BOOKS BASED ON "COUNSEL FOR SULTANS" OF MUSTAFA ÂLÎ (1541-1600): AN ASSESSMENT OF THE USE OF THE PAST AS A TOOL OF LEGITIMACY

Arş.Gör., Ömür YANAR - Prof. Dr., Faruk SÖYLEMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3596


 ISSN: 1307 -9581