Navigation


 


    Cilt: 12   Sayı: 66   Ekim 2019

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

 

 

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

 

PARTICIPATION DES FEMMES AUX ORGANISATIONS PAYSANNES ET DEMOBILISATION SOCIALE EN MILIEU RURAL IVOIRIEN

Dr. Mahier Jules-Michel BAH - Dr. Jean Louis NIAMKE - 

Dr. Koffi Siril KOUAME

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3610

HERAKLEİTOS VE K. KERİM’DE ATEŞ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DENEME

Dr. Öğr. Üyesi Önder BİLGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3611

WHATSAPP, WHATSAPP GRUPLARI VE KULLANIM ALIŞKANLIKLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇAĞLAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3612

EV SAHİBİ HALKIN SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK TUTUMU: İSTANBUL; SULTANBEYLİ - KADIKÖY İLÇELERİ

Seher ÇALIŞKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3613

YAPAY ZEKÂ BAĞLAMINDA ETİK PROBLEMİ

Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ - Ahmet İNAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3614

SINIF ÖĞRETMENLERİ GÖZÜNDEN SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR

Dr. Öğr. Üyesi İpek AGCADAĞ ÇELİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3615

KADINLARDA GÖRÜLEN POSTPARTUM DEĞİŞİMLERİN KUSURLULUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Melike CEYLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3616

KAÇARAK VE KAÇIRILARAK EVLENEN KADINLAR: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

Gözde KESGİN - Güntülü TERCANLI METİN - Arş. Gör. Yunus KARA -

Prof. Dr. Ayşen UFUK SEZGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3617

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3618

ATINALI SOLON VE ARISTOTELES’TE ORTA-OLMA VE ADALET

Arş. Gör. Serdar SAKINMAZ - Dr. Öğr. Üyesi Önder BİLGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3619

MEZOPOTAMYA TOPLUMLARINDAN ELDE EDİLEN BAZI TABLETLERİN ANALİZİ: ÇIKARIMIZA DÜŞKÜN VARLIKLARIZ

Mustafa SOLMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3620

OSMANLI MODERNLEŞMESİNDE “GELENEK” KAVRAMININ MADDİ TEMELİ OLARAK ULEMA SINIFI

Doç. Dr. Mehmet Devrim TOPSES

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3621

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581