Navigation


 


    Cilt: 12   Sayı: 66   Ekim 2019

 

EĞİTİM

 

 

 

Kapak      Künye     İçindekiler

 

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Aysel ARSLAN - Öğr. Gör. Rahime BIÇAKÇIGİL ÖZSOY -

Öğr. Gör. Rukiye ASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3622

THE SIGNIFICANCE AND USE OF ASSOCIATION TECHNIQUE IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Dr. Yasemin AŞCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3623

COMMENT UTILISER L’ALBUM EN CLASSE DE FLE? L’EXEMPLE DE PAPY POISSON ET LA RADIO

Doç. Dr. Halil AYTEKİN - Elif ATEŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3624

OKULUM BİR(İNCİ) PROJESİNİN UYGULAMAYA YANSIMALARININ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

Dr. Buket BALLIEL ÜNAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3625

GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cemal YÜCEL - Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN - Doç. Dr. Yavuz ŞEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3626

İŞ- YAŞAM DENGESİ: ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Doç. Dr. Fatma ÇOBANOĞLU - Sevda SEVEN ŞARKAYA - Gülsüm SERTEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3627

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET DUYARLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

Merve GEMİKSİZ - Doç. Dr. Erdoğan TOZOĞLU - Arş. Gör. Mücahit DURSUN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3628

TÜRKİYE SÜRELİ YAYINLARA YANSIYAN YABANCI DİL EĞİTİMİ KONULU ARAŞTIRMALAR (2014-2019)

Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞAHAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3629

ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Semra GÜVEN - Nilay YILDIRIM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3630

KADINLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM VE BASINA YANSIMALARI ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. S. Tunay KAMER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3631

ANADOLU VE İSTANBUL’DAKİ ÖĞRETMENLERİN 1918-1924  YILLARI ARASINDAKİ MAAŞ SORUNLARINA KRONOLOJİK BİR BAKIŞ

Dr. Mehtap KAYIKÇI YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3632

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE MÜZİK VE MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Doç. Dr. Şehriban KOCA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3633

A STUDY ON THE COMPETENCE LEVEL OF EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA IMPLEMENTATIONS

Dr. Ömür Hakan KUZU  - Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3634

ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3635

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROGRAMLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Dr. Eda ÖZDİŞ - Prof. Nezihe ŞENTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3636

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA MESLEKİ KARAR PİŞMANLIĞI, OKULA BAĞLANMA VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAŞANTILARINDA STRESLE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PLS-SEM YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3637

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ÖĞRENİMİNDE ZAMAN TERCİHLERİ

Prof. Dr. Sibel SARAÇOĞLU - Ersan AĞCA - Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3638

ANNELERİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARININ ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESI

Seda SEVGİLİ KOÇAK - Prof. Dr. Adnan KAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3639

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Amina TABARU - Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3640

TARİHTE DEMOKRASİ İÇERİKLİ UYGULAMALARIN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDEKİ YERİ

Dr. Öğr. Üyesi Seyit TAŞER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3641

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Ahmet UYAR - Öğr. Gör. Ahmet TEMİZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3642

DİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN EĞİTSEL OYUNLARIN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞINA ETKİSİ

Doç. Dr. Bilal YORULMAZ - Ayşe GÖV

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3643

 


 ISSN: 1307 -9581