Navigatio


 


    Cilt: 12   Sayı: 66   Ekim 2019

 

 İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

 

 

 

Kapak        Künye        İçindekiler

 

 

 

ÖZERK MALİ OTORİTELER VE ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARI: TÜRKİYE İÇİN OLASI BİR ÇIKARSAMA

Mustafa ARSLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3644

YEREL YÖNETİMLERDE ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK REKREASYON PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KARAMAN ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Elif AYDIN - Doç. Dr. Sefa Şahan BİROL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3645

PARA ARZININ İÇSELLİĞİ: TEORİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz AYDIN - Dr. Öğr. Üyesi Tuğba DAYIOĞLU -

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜNER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3646

KAMP ALANLARININ HİZMET KALİTESİ BİLEŞENLERİNİN SADAKAT DEĞİŞKENİ ÜZERİNE ETKİSİ: GÖKÇETEPE TABİAT PARKI ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi İlke BAŞARANGİL - Handan ÖZTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3647

TURİSTLERİN DUYGUSAL YİYECEK AİDİYETLERİ VE GASTRONOMİ İMAJI ALGILARININ TÜRK MUTFAĞININ MARKA BİLİNİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Muammer BEZİRGAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3648

HELAL TURİZM: TÜRKİYE’DE YERİ VE TÜRKİYE-MALEZYA KISA BİR KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI - İdris DİNÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3649

DOĞRUDAN PAZARLAMA UYGULAMALARININ VADELİ MEVDUAT HESABI AÇTIRMAYA ETKİSİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİYLE ARAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Şengül CAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3650

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN KENTLİLİK BİLİNCİ ÜZERİNE ETKİSİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hakan CANDAN - Gülşah KAZAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3651

ATTITUDES OF PARENTS TOWARDS DIGITAL GAME AND EFFECTS OF ADVERGAME CONTENTS ON SCHOOL CHILDREN: SAMPLE OF ERCIYES UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad GÖLGELİ - Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3652

İŞ YAŞAM KALİTESİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ERZURUM İLİ PALANDÖKEN KIŞ TURİZMİ MERKEZİNDEKİ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Arş. Gör. Mehmet Fatih IŞIK - Doç. Dr.  Mehmet Sinan BAŞAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3653

SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş. Gör. Erdinç KALAYCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3654

TURİSTLERİN SPORTİF FAALİYET ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Mehmet KARGÜN - Dr. Semih YILMAZ - Dr. Mustafa KAYA -

Dr. İlkay YAZARER - Dr. Oktay KIZAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3655

SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI İLE İŞ VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK - Arş. Gör. Erkan NUR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3656

BOBİ FRS İLE ORTAYA ÇIKMASI MUHTEMEL ETKİLERİN TEORİK BOYUTTA DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Fikret OTLU - Dr. Erkin Nevzat GÜDELCİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3657

KAMU SAĞLIK KURUMLARINDA HİZMET İHALELERİ: SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Hakan ÖZTÜRK - Doç. Dr. Çağdaş Erkan AKYÜREK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3658

DEDİKODU MEKANİZMASININ PSİKOSOSYAL ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Cem Güney ÖZVEREN - Doç. Dr. Mustafa BÜTE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3659

POSTMODERN KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETSEL KATILIM: YEREL HİZMET SUNUMUNDA KATILIM OLGUSU

Arş. Gör. Sinem ŞAHNAGİL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3660

ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİM STANDARTLARI’NIN GÜNCEL ÇEVİRİSİ VE TÜRKİYE’DE DURUM

Dr. Hilal SARI ÖZGÜN 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3661

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI

Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet SOLMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3662

TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ SUNDUKLARI HİZMETLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan TEMİZ - Seher ÇIVAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3663

ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE YALNIZLIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TRABZON ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Özden TOPRAK - Öğr. Gör. Olgun KÜÇÜK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3664

NOMOFOBİKLİK DÜZEYİNİN A VE B TİPİ KİŞİLİKLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE İNTERNETTEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Arş. Gör. Cansu TOR KADIOĞLU - Arş. Gör. Alaiddin KOŞAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3665

KUŞAK FARKLILIKLARINA GÖRE İŞVEREN MARKASININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

Sevda YAVUZ DANACI - Doç. Dr. Yasemin BAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3666

BATI AVRUPADAKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN EMEKLİLİKLE İLGİLİ SOSYAL HAKLARI, TÜRKİYEYE KESİN DÖNÜŞ YAPTIKTAN SONRA BU HAKLARIN TEMİNİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

Dr. Eyüp ZENGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3667

 


 ISSN: 1307 -9581