Navigation


 


    Cilt: 12   Sayı: 66   Ekim 2019

 

İLAHİYAT

 

 

 

Kapak       Künye        İçindekiler

 

 

 

HZ. PEYGAMBER’İN SÜNNETİ/HADİSLERİ VE BAZI YÖNETİCİLERİN ÖRNEK UYGULAMALARI ÖZELİNDE ADÂLETİN TE’SİSİNE YÖNELİK TEMEL YAKLAŞIMLAR

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AÇIKEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3668

DİN-SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİNÎ OTORİTE

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ - Prof. Dr. İsmail ŞIK - Arş. Gör. Dr. Ömer SADIKER - Arş. Gör. Dr. Fatmanur ALİBEKİROĞLU EREN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3669

İSLAM AHLÂK FELSEFESİNDE AKIL VE MUTLULUK İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Önder BİLGİN - İlim Esra EREK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3670

KAYNAĞI VE İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKISI BAKIMINDAN NUR TEORİSİ VE İŞRAKİ FELSEFE

Selami ERDOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3671

MUKAYESELİ HUKUK ARAŞTIRMACILARI AÇISINDAN “TÜRK HUKUK LÛGATI” VE ÖNEMİ

Dr. Mehmet ERGÜN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3672

MİTOLOJİLERDEKİ KUTSAL/SEÇİLMİŞ LİDER ANLATIMLARININ MODERN TOPLUMLARDAKİ YANSIMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Özden KANTER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3673

SAHABE DÖNEMİNDE HADİS TENKİDİ

Dr. Ali KARAKAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3674

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTE TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DEÜ. İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3675

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN CAMİ MERKEZLİ YURTDIŞI DİN HİZMETLERİ: KANADA ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SAFA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3676

ROMA İMPARATORLUĞU’NDA HIRİSTİYANLARA YÖNELTİLEN AHLÂKSIZLIK (ENSEST) VE YAMYAMLIK İDDİALARI VE KİLİSE BABALARININ BUNLARA KARŞI CEVAPLARI

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye SÖNMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3677


 ISSN: 1307 -9581