Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 67   Yıl: 2019

 

DİL-EDEBİYAT

 

 

Kapak        Künye       İçindekiler

 

 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SET HALİNDE KULLANILAN "İSTANBUL" METOT KİTAPLARINDA OKUMA METİNLERİ VE METİN ALTI SORULARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Kübra AYDOĞAN - Doç. Dr. Halil AYTEKİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3692

FASİH VE NASİH BİR ŞAİR: SÂDIK ABDÂL VE ŞİİRİNDE PEND-İ MAKÂL

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AYKANAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3693

CEM ŞAİRLERİNDEN KARAMANLI AYNÎ’NİN DÎVÂN’I İLE CEM SULTAN DÎVÂNI’NIN ŞEKİL VE ANLAM BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Gülşen Zeynep ÇAKIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3694

SEVİNÇLER VE SÖĞÜTÇÜK KÖYLERİNDEKİ ARKAİK KELİMELER

Doç. Dr. Cihan ÇAKMAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3695

CEMAL SÜREYA’NIN ÜVERCİNKA ŞİİRİNDE ŞİİRSEL OBJE VE POLİTİK GAYE

Öğr. Gör. Ferhat ÇİFTÇİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3696

FUZÛLÎ'NİN LEYLA VÜ MECNUN İLE ŞEYH GÂLİB'İN HÜSN Ü AŞK MESNEVİLERİNDE KAHRAMANLARIN TANIŞMALARI VE ÂŞIK OLMALARI

Öğr. Gör. Pınar DAĞ GÜMÜŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3697

KIRGIZCADAN TÜRKÇEYE ALKIŞ SÖZLERİN AKTARIMINDA ÖNE ÇIKAN ETNOLENGÜİSTİK UNSURLAR

Dr. Öğr. Üyesi Ali DAŞMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3698

TÜRKÇENİN TERS DİZİM SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN KAYNAKÇA DENEMESİ

Öğr. Gör. Dr. Ebubekir ERASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3699

GASTRONOMİ KENTİ GAZİANTEP’TE ÖZEL GÜN YEMEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN - Fatma ÖZCAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3700

TAHKİYELİ ANLATIM İLE DİNÎ-AHLAKÎ DEĞER ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ: NİYÂZÜ’L-MÜZNİBÎN

Dr. Öğr. Üyesi Nilay KINAY CİVELEK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3701

AN INTERTEXTUAL ANALYSIS: THE TWELVE DANCING PRINCESSES IN JEANETTE WINTERSON’S SEXING THE CHERRY

Öğr. Gör. Figen ÖZTEMEL AKBAY - Doç. Dr. Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3702

THE BREAKDOWN OF GENDER BINARIES THROUGH THE TRANSGENDERED SUBJECT IN ANGELA CARTER’S THE PASSION OF NEW EVE AND JEANETTE WINTERSON’S WRITTEN ON THE BODY

Öğr. Gör. Sezgi ÖZTOP HANER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3703

YAZICIZÂDE ALİ’NİN “TEVÂRÎH-İ ÂL-İ SELÇUK” ADLI ESERİNDE KELİME GRUPLARI

Merve ŞENCAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3704

II. MEŞRUTİYET SONRASI TÜRK ROMANINDA DİNÎ MEKÂNLAR

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3705

AHMED ZEKÎ EBÛ ŞÂDÎ’NİN APOLLO EKOLÜNDEKİ YERİ

Arş. Gör. Dr. Mürüvvet TÜRKEN ÇAKIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3706

SOMERSET MAUGHAM’IN ŞEYTANIN KURBANLARI VE INEZ BARANAY’IN KAPLANLA YAN YANA ROMANLARINDA DOĞU-BATI DİKOTOMİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Asya Sakine UÇAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3707

TÜRKÇÜ VE EĞİTİMCİ BİR AYDIN ETHEM NEJAT’IN BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Sinan ULU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3708

MİRACNÂME GELENEĞİNDE BİR HALKA: MEHMET NAZİF’İN MİRACU’N-NEBİ’Sİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNAL - Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3709

MURATHAN MUNGAN’IN ÇARPIŞMA ADLI ÖYKÜSÜNDE ANLATI İZLENCESİ VE EYLEYEN ŞEMASI

Dr. Öğr. Üyesi Funda UZDU YILDIZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3710

YUSUF ZİYÂ YOZGADÎ’NİN SİYERE DAİR BİR ESERİ: MİR’ÂT-I MUHAMMEDİYYE VE MENÂKIB-I AHMEDİYYE

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YILDIRIM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3711

KEMAL TAHİR’İN ŞEHİR ROMANLARINDA TOPLUMUN DRAMINA YANSIMALARI BAKIMINDAN İNSAN MESELESİ

Dr. Alkan YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3712

HARABATİ’NİN FAKRNAME’SİNDE ARAPÇA-FARSÇA MORFOLOJİK UNSURLAR

Recep YÜRÜMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3713

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581