Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 67   Yıl: 2019

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

 

 

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALKOL KULLANIM SIKLIĞI, ÇEVRESEL-AİLEVİ RİSK FAKTÖRLERİ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI

Seren ARSLAN - Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3742

LİSELERDE AKRAN ZORBALIĞI

Dr. Mehmet Baki BİLİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3743

BİREYLERİN ALGILADIKLARI LİDERLİK TARZI İLE LİDERİN TALİMATLARINA UYMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Tuba GÖKGÖZ - Dr. Öğr. Üyesi Hakan İŞÖZEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3744

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA AKTARIM; PSİKODRAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Özlem GÜNDÜZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3745

KİLİS YEREL HALKININ ALGISINDA SURİYELİ SIĞINMACILAR VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Muazzez HARUNOĞULLARI -

Dr. Öğr. Üyesi İpek AGCADAĞ ÇELİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3746

ŽIŽEK ON ÜBERWINDUNG, OR TRAUMATIC AND ABYSMAL INTERSECTIONS

Dr. Jan Gresil de los Santos KAHAMBING

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3747

RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION IN ADOLESCENTS AND FAMILY RELATIONSHIPS: A SYSTEMATIC REVIEW

Arş. Gör. Gülsen KILINÇ - Öğr. Gör. Pınar HARMANCI -

Arş. Gör. Erman YILDIZ - Dr. Nurdan ÇETİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3748

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN EVLİLİK ÖNCESİ CİNSELLİĞİ VE BEKARETİ İNŞASI

Arş. Gör. Dr. Nihan OZANSOY TUNÇDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3749

SUÇA SÜRÜKLENEN VE HAKKINDA DANIŞMANLIK TEDBİR KARARI VERİLEN ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENME NEDENLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Arş. Gör. Dr. Aysel TEKGÖZ OBUZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3750

ZİHİN FELSEFESİ BAĞLAMINDA YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINDAN “TURİNG TESTİ”NE YÖNELİK İTİRAZLAR

M. Seçil YAPIK - Doç. Dr. Ahmet EYİM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3751

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581