Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 67   Yıl: 2019

 

EĞİTİM

 

 

 

Kapak      Künye     İçindekiler

 

 

 

ANLAMBİLİMİN YABANCI DİL VE SÖZCÜK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

Öğr. Gör. Dr. Yasemin AŞCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3752

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; İSKİLİP ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Muammer CENGİL - Emel ÇİMEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3753

THE EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY BASED TEACHING ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS TEACHING: A META-ANALYSIS STUDY

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ÇELEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3754

İLKÖĞRETİMDE TÜRKÇE VE ÖĞRETİMİ DERSİNDE SINIF İÇİ OKUMA ÇALIŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi C. Ergun ÇELİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3755

PİYANODA POLİRİTİM ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Onur ÇİFTÇİ - Dr. Öğr. Üyesi İsmail SINIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3756

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROFİLİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ)

Gökhan ERSOY - Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3757

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN OKURYAZARLIĞI VE ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ - Şule KURNAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3758

TÜRK ÖĞRETMEN ADAYLARININ AVRUPA DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERE SAHİP OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Davut HOTAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3759

BEDENSEL, İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Arş. Gör. Tuğba MUTLU BOZKURT - Arş. Gör. Gönül TEKKURŞUN DEMİR -

Arş. Gör. Mücahit DURSUN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3760

CAMİ MERKEZLİ DİN EĞİTİMİ KAPSAMINDA “CAMİ GENÇLİK BULUŞMALARININ” ÖNEMİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ

Bekir ÖĞRETİCİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3761

AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS REGARDING TECHNOLOGY INTEGRATION IN EDUCATION

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZÜDOĞRU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3762

A REVIEW STUDY ON THE USE OF MATERIALS IN MATHEMATICS COURSES IN TURKEY

Arş. Gör. Dr. Melike ÖZÜDOĞRU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3763

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ MÜZİK TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sevilay ŞANLI - Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3764

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN MÜZİK TÜRLERİNİ DİNLEME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Yavuz ŞEN - Esra ÜNAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3765

İLK VE ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENİ, BRANŞ ÖĞRETMENİ VE YÖNETİCİLERİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (HATAY İLİ ÖRNEĞİ)

Öğr. Gör. Ahmet TEMİZ - Öğr. Gör. Ahmet UYAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3766

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581