Navigatio


 


  Cilt: 12   Sayı: 67   Yıl: 2019

 

 İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

 

 

 

Kapak        Künye        İçindekiler

 

 

HELAL TURİZMİN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öğr. Gör. Abdullah AKMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3767

REEL AKTİVİTE VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEORİK VE AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Hikmet AKYOL -  Öğr. Gör.  Kübra KARAKUŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3768

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ TURİZM İŞLETMELERİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR

Öğr. Gör. Özlem AYDOĞDU ATASOY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3769

TOPLUM İÇİNDE LGBT BİREYLERİN YAŞAMI VE BU BİREYLERİN TOPLUMA BAKIŞI: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Arş. Gör. Rasim BABAHANOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3770

ULUSLARARASI KAMU HUKUKUNDA VERGİLENDİRME SİSTEMİ FARKLILIKLARININ YABANCI YATIRIMCI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

Murat BİLGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3771

MARKET MÜŞTERİ VERİLERİNİN BİRLİKTELİK KURALLARI İLE ANALİZİ

Öğr. Gör. Şengül CAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3772

ENGELLİ TURİZM’İ VE ENGELLİ BİREYLERİN TURİZM’DE YAŞADIĞI SORUNLAR: KİLİS ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ÇELİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3773

ABDALLAR, MÜZİK VE TURİZM

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DAĞDEVİREN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3774

RUHSAL ENGELLİ TEK EBEVEYNLE (ANNE) YAŞAYAN, İHMAL VE İSTİSMAR EDİLEN BİR KIZ ÇOCUĞUNA YÖNELİK SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ: OLGU SUNUMU

Murat DERİN - Metin Gani TAPAN - Hasan Emre KILIÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3775

GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: KARS İLİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Seda DERİNALP ÇANAKÇI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3776

ÖRGÜTSEL DALKAVUKLUK

Dr.Öğr. Üyesi Yusuf ESMER - Öğr. Gör. Muhammet YÜKSEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3777

ARE YOU FAKE OR REAL? THE ROLE OF EMOTIONAL LABOR ON LEADER-MEMBER EXCHANGE

Doç. Dr. Cem KAHYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3778

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Akın KARAKUYU - Öğr. Gör. Fırat ATA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3779

BİR SOSYAL MEDYA HABER ALMA AĞI OLARAK TWİTTER’IN GELENEKSEL MEDYADA GÜNDEM OLUŞTURMA GÜCÜ: GAZETE HABERLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

Öğr. Gör. Dr. Emel KUŞKU ÖZDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3780

UNESCO GASTRONOMİ ALANINDA REHBER KRİTERLERİN GAZİANTEP GASTRONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Hülya MUTLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3781

GÜMÜŞHANE YÖRESİNE ÖZGÜ GASTRONOMİK BİR DEĞER; HARÇ EKMEĞİ

Öğr. Gör. Yener OĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3782

LİSANS DÜZEYİNDE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER YAPMA İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Necip ÖZDEMİR - Öğr. Gör. Serkan AK -

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖNÇEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3783

GÜNDEM BELİRLEME VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNE BETİMSEL BİR YAKLAŞIM

Arş. Gör. Neslihan ÖZMELEK TAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3784

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ŞİDDETE KARŞI GÜVENLİK VE GÜVEN ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİGİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE SINANMASI

Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞENGÜL - Arzu BULUT -  Dr. Bünyamin ÖZGÜLEŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3785

İLETİŞİM ÇAĞINDA MEDYA-ÇOCUK İLİŞKİSİ: MEDYA OKURYAZARLIĞI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

 Öğr. Gör. Dr. Seçil UTMA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3786

AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTÖRÜNDE KAPLI LEVHA ÜRETİMİNDE KULLANILAN MAKİNELERİN VERİMLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROMETHEE YÖNTEMİ İLE ÜRETİM HATLARININ PERFORMANS SIRALAMASININ BELİRLENMESİ: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Serdar YARLIKAŞ - Cafiye ARSLANER - Ömer Avni BARIŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3787

ÇEVİRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI VE SALDIRGANLIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Müjdat YEŞİLDAL - Arş. Gör. Hilal AKMAN DÖMBEKCİ -

Arş. Gör. Mehmet Akif ERİŞEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3788

İŞ GÜVENCESİ VE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ - Süleyman CANDAN

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3789

AİLE MAHKEMESİ UZMANLARININ EVLİLİĞİN DEVAMINA YÖNELİK ARABULUCULUĞA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tülin ZENGİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3790

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581