Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 68   Yıl: 2019

 

 

DİL-EDEBİYAT

 

 

Kapak        Künye       İçindekiler

 

 

KARAÇAY-MALKAR TÜRKÇESİNDE İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİNİN GELİŞİMİ - I

Dr. Öğr. Üyesi Adilhan ADİLOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3802

HİNT EDEBİYATINDA ROMANTİZM: ÇHĀYĀVĀD AKIMI (1918-1938)

Dr. Gökhan AKMAZ - Somya KUMARİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3803

ETKİLEŞİM DİLBİLİMİ VE TOPLUMDİLBİLİM 

Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3804

DİVAN ŞİİRİNDE ASÂKİR-İ MANSURE ÜZERİNE YAZILMIŞ ŞİİRLER

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3805

SÂKÎ-NÂMELERDEN HAREKETLE KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE SÂKÎ

Öğr. Gör. Dr. Özlem ÇAYILDAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3807

RETROSPEKTİF BELLEK VE ÇELİŞKİLİ ANLATICI-KARAKTER: SİNEMATİK BİR ANLATI OLARAK HIRÇINLIK (2018)

Doç. Dr. Mustafa Zeki ÇIRAKLI - Dr. Öznur YEMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3808

BİR BAYRAM VE BİR MAKAM: NEVRÛZ

Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3809

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞDİZİMSEL FARKINDALIK VE ÖĞRENİCİLERİN EŞDİZİM YETERLİKLERİ

Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3810

MEHMED CELÂL’İN ELVÂH-I SEVDA BAŞLIKLI ROMANI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Doç. Dr. Gökay DURMUŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3811

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADAR YAZILAN FRANSIZCA-TÜRKÇE SÖZLÜKLERİN KRONOLOJİSİ VE SAYISAL VERİLERİ ÜZERİNE

Öğr. Gör. Dr. Ebubekir ERASLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3812

ÖZBEK TÜRKÇESİNDE SIFAT-FİİLLİ YAPILAR

Doç. Dr. Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3813

SORULARA CEVAPLARLA İLK EDEBİYAT TARİHİMİZ TARİH-İ EDEBİYYAT-I OSMANİYYE

Prof. Dr. Ali EROL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3814

VECHÎ’NİN GELİBOLU ŞEHRENGİZİ

Öğr. Gör. Doğan EVECEN - Prof. Dr. M. Esat HARMANCI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3814

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KALIPLAŞMA

Prof. Dr. Hürriyet GÖKDAYI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3816

DE-PAGANIZING EXISTENTIAL WISDOM IN CATHOLIC WISDOM LITERATURE

Dr. Jan Gresil KAHAMBING

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3817

CROSSING THE BORDERS OF SANITY IN THE HOMESMAN

Doç. Dr. Fatma KALPAKLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3818

ALİ NİHAT TARLAN’IN YAVUZ DİVANI TERCÜMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Doç. Dr. İbrahim KAYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3819

LES MARQUEURS DE L'UNIVERSALISME SHAKESPEARIEN

Doç. Dr. Şengül KOCAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3820

TOPLUMUN GENÇ ALGISININ ARGO ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3821

HALK İSLAM'I BAĞLAMINDA SOMUNCU BABA İLE İLGİLİ HALK ANLATILARI

Doç. Dr. Behiye KÖKSEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3822

ISSUES AND BENEFITS OF THE LITERATURE INCLUSION INTO ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Asst. Prof. Dr. Seniha KRASNIQI - Assoc. Prof. Dr. Nuran MUHAXHERI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3823

FAHREDDİN RÛMÎ’NİN ESMÂÜ’L-HÜSNÂ ŞERHİ

Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3824

ALEVİ VE SÜNNİ KÖYLERİNDE YAŞAYAN HALK İNANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (ZİLE İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN - Mehmet Emin SEZMİŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3825

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ İSİMDEN İSİM YAPIM EKLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ VE -daş (-taş, –laş) EKİNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ

Öğr. Gör. Dr. Gamze SOMUNCUOĞLU ÖZOT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3826

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581