Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 68   Yıl: 2019

 

TARİH - ULUSLARARASI İLİŞKİLER -

SİYASET BİLİMİ - COĞRAFYA

 

Kapak       Künye      İçindekiler

 

 

 

21. YÜZYIL TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN TURİZME ETKİSİ: ORTADOĞU’DAN GELEN TURİSTLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Zafer AKBAŞ -  Dr. Öğr. Üyesi Hakan TUNA

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3827

ANTİSEMİTİZM VE NAZİZM

Doç. Dr. Murat AKTAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3828

Alİağa’da enerjİ kullanımı ve Yenİlenebİlİr Enerjİ potansİyelİ

Doç. Dr. Ferhat ARSLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3829

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE SAMSUN BAHRİYE MÜFREZE KOMUTANLIĞI VE FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Figen ATABEY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3830

TARİHSEL SÜREÇTE KATAR DEVLETİNİN EKONOMİK GELİŞİMİ VE UYGULANAN AMBARGO

Dr.  Mehmet BÖLÜKBAŞI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3831

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ JANDARMASININ EĞİTİMİ VE VATANDAŞLA OLAN İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Mehmet ÇANLI - Dr. Kur. Albay Mehmet ÇANLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3832

ESKİ ANADOLU TARİHYAZICILIĞINDA KSENOPHON’UN YERİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. Muzaffer DEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3833

ÖĞRENCİ TERCİHLERİNE GÖRE HARRAN ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜNÜN ETKİ ALANINDAKİ DEĞİŞİM (2005-2019)

Prof. Dr. Veysi GÜNAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3834

KOCADERE DELTASINDA (MUĞLA/ÖREN) KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ (1964-2014)

Prof. Dr. Yahya KADIOĞLU - Ömer GÜNER - Gülferiye ÖZKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3835

XVIII. YÜZYILDA MERKEZ-TAŞRA İLİŞKİLERİ (BAYEZİD SANCAĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME)

Doç. Dr. Yakup KARATAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3836

ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE MİLLİ MÜCADELE’DE TÜRK ORDUSU İLE YUNAN ORDUSU ARASINDA GERÇEKLEŞEN SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3837

TARİHSEL SÜREÇTE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDA ORTA ASYA VE TÜRKMENİSTAN’IN YERİ: BAĞIMSIZLIKTAN GÜNÜMÜZE

Khudaiberdieva NURBIBI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3838

ŞAPKA İNKILÂBI VE ŞAPKA İNKILÂBININ TÜRK TOPLUMU ÜZERİNDEKİ TRAVMATİK ETKİLERİ

Doç. Dr. Arif Olgun KÖZLEME

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3839

MAKEDONYA’DA MİLLİYETÇİLİK VE KİMLİK FAKTÖRLERİN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN GELİŞMELER: 1875-1930 DÖNEMİ

Reyhan RAHMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3840

FONKSİYONLARI VE ARAZİ KULLANIM PROBLEMLERİ AÇISINDAN SURUÇ ŞEHRİ

Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3841

BATICI BİR AYDINDA DİN ANLAYIŞI

Prof. Dr. Necmi UYANIK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3842

GEÇ ANTİKÇAĞ HIRİSTİYAN TARİH YAZARI LACTANTIUS VE İLAHİ ADALET TEMASI

Tuğçe ÜNVER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3843

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581