Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 68   Yıl: 2019

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

 

 

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

 

 

TRADITIONAL CHEFFERIES AND RECONSTRUCTION OF THE SOCIAL LINK IN THE CONTEXT OF POST-ELECTORAL CRISIS IN COTE D'IVOIRE: ANALYSIS OF THE CASE OF REPORTS BETWEEN ABORIGINALS AND MIGRANTS IN THE COMMUNITY OF ABOBO

Dr. Oumar CAMARA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3859

KANT VE WİTTGENSTEİN’DA DİL, MANTIK VE BİLİMSEL BİLGİ ÜZERİNDEN FELSEFEYE ÇİZİLEN SINIR

Doç. Dr. Vedat ÇELEBİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3860

KANT’LA BİRLİKTE KANT’A KARŞI: DURKHEİM’DA İNSAN DOĞASI

Dr. Öğr. Üyesi Sedat DOĞAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3861

12 CHARACTERISTICS FOR A RULER’S LIFE: GUARDIANSHIP IN BOOKS I-V OF PLATO’S REPUBLIC

Dr. Jan Gresil de los Santos KAHAMBING

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3862

İBN HALDUN VE JOHN LOCKE’UN EMPİRİK EPİSTEMOLOJİLERİ BAĞLAMINDA DUYU ÖTESİNE GEÇİŞ VE TANRI MESELESİ

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL - Prof. Dr. Emin ÇELEBİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3863

KAYITSIZLIK AHLAK(SIZLIĞI)INA BAUMAN’IN LEVİNASÇI YANIT ARAYIŞI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SOLMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3864

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Ferhat TOPER - Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3865

MEDENİYETLERİN GÖÇÜ

Prof. Dr. Remzi YILDIRIM - Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3866

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ EYLEMLİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE, ÖZNEL İYİ OLUŞLARINA VE RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Prof. Dr. Fulya YÜKSEL-ŞAHİN - Merve GÜNDÜZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3867

 

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581