Navigation


 


  Cilt: 12   Sayı: 68   Yıl: 2019

 

 

EĞİTİM

 

 

 

Kapak      Künye     İçindekiler

 

 

 

GİTAR EĞİTİMİNDE PERFORMANS ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Dr. Öğr. Üyesi Şevki Özer AKÇAY - Doç. Dr. Serhat YENER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3868

MEKTEB-İ HARBİYE NAZIRI MİRALAY AZMİ BEY’İN YABANCI KAYNAKLAR BAĞLAMINDA HAYATI VE FAALİYETLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKSU - Doç. Dr. Gülşah ESER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3869

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİ (NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Ergün ARIK - Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3870

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Arş. Gör. Cantürk BAYRAKÇI - Doç. Dr. Ülkü Sevim ŞEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3871

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING METHOD ON PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT LEVELS ON ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP

Arş. Gör. Dr. Yüksel BÜLBÜL - Prof. Dr. Ali YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3872

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MÜZİKSEL İŞİTME DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Nabi BURÇ - Doç. Dr. Yavuz ŞEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3873

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Fatih ÇINAR - Doç. Dr. Tuğba TEKE

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3874

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL BENLİK ALGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ - Emre AKSOY - Dr. Arş. Gör. Kadir TİRYAKİ -

Öğr. Gör. Pelin USTAOĞLU - Öğr. Gör. Engin EFEK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3875

KÖK HÜCRE ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Metin GÖNÜLTAŞ - Prof. Dr. Ali ATEŞ - Arş. Gör. Dr. Tuğba TAFLI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3876

TÜRK MİLLİ EĞİTİM ŞURA KARARLARININ(1939-2014) EĞİTİM-ÖĞRETİM-MÜFREDAT PROGRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Davut HOTAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3877

DUYGU DÜZENLEMEYLE İLGİLİ DENEYSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK BİR DERLEME

Arş. Gör. Fatma İNCEMAN KARA - Prof. Dr. Mehmet GÜVEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3878

MÜZİKSEL DİKTE ÇALIŞMALARINDA AKSAK USÛLLERİ TESPİT ETMEDE MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI İÇİN BİR STRATEJİ ÖNERİSİ: PARÇALARINA AYIRMA, RİTMİK ÖZETLEME VE POLİRİTMİK VURMA

Dr. Öğr. Üyesi İsmail SINIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3879

SINAV SONUÇLARININ AÇIK OLARAK DUYURULMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Öğr. Gör. Enver ŞAHAN - Prof. Dr. Mehmet TAŞDEMİR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3880

HOLLANDALI ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRKİYE’DEKİ İLKÖĞRETİME BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Hasan ŞEKER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3881

ÇOCUKLARIN SPORDA HAYAL ETME DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mesut SÜLEYMANOĞULLARI - Doç. Dr. Erdoğan TOZOĞLU -

Arş. Gör. Mücahit DURSUN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3882

CİNSEL EĞİTİME YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Zeynep TÜRKOĞLU MUTLU - Ebru TOSUN SÜMER - Prof. Dr. Adnan KAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3883

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Ahmet UYAR - Öğr. Gör. Ahmet TEMİZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3884

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN AKRAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Elif YORGUN YASAR - Doç. Dr. Saide ÖZBEY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3885

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581