Navigatio


 


  Cilt: 12   Sayı: 68   Yıl: 2019

 

 İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

 

 

 

Kapak        Künye        İçindekiler

 

 

 

HASTANE ÇALIŞANLARININ KADIN YÖNETİCİLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ SİVAS VE İSTANBUL ÖRNEĞİ

Büşra AKKUM - Prof. Dr. Hatice ULUSOY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3886

UNUTULMAZ TURİZM DENEYİMLERİNİN TEKRAR ZİYARET NİYETİ VE TAVSİYE ETME DAVRANIŞINA ETKİSİ: UKRAYNALI TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Nuran AKŞİT AŞIK -

Assoc. Prof. Dr. Maria Volodymyrivna KUTSYNSKA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3887

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Şerife ANATÜRK - Doç. Dr. Erkan ÖZATA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3888

EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Fatma ARPACI - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk CANTEKİN -

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİRTOLA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3889

TURİZM/TURİST REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN PROFİLİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK - Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ -

Arş. Gör. Ali KABAKULAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3890

TARIMSAL ÜRÜNLERİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ, TMS 41 VE VUK’A GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: ŞEKER PANCARI ÜRETİM İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan BELLER DİKMEN - Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKSAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3891

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN TURİZM PERSPEKTİFİNİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI - İdris DİNÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3892

LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖĞRENEN ORGANİZASYONUN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Öğr. Gör. Esin CEYLAN - Dr. Öğr. Üyesi Vasfi KAHYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3893

TÜKETİM PSİKOLOJİSİ VE İRRASYONEL KARAR ALMA SÜRECİ: KONYA İLİNDE BİR NİTEL ARAŞTIRMA

Keziban ÇAKIR - Doç. Dr. Zafer YILDIZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3894

YENİ KOMÜN YÖNETİMİ ANLAYIŞI: SEVİLLA-MARİNALEDA VE TUNCELİ (DERSİM) OVACIK ÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK - Öğr. Gör. Mahmut ŞAYLIKAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3895

SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ ÖZELLİKLERİ: KEÇİÖREN ÖRNEĞİ

Emre DEMİRTAŞ - Prof. Dr. Cengiz ÖZBESLER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3896

SAĞLIK KURUMLARINDA İÇ MÜŞTERİNİN KURUM ALGISINA ETKİSİ

Doç. Dr. Hüseyin DİKME - M. Kemal BOYACIOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3897

POPÜLER KÜLTÜR BAĞLAMINDA DEĞİŞEN MİZAH DERGİLERİ VE KARİKATÜR

Arş. Gör. Dr. Petek DURGEÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3898

KEŞİFSEL SATIN ALMANIN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HEDONİK TÜKETİMİN ROLÜ

Prof. Dr. Aysel ERCİŞ - Dr. Öğr. Üyesi Kadir DELİGÖZ - Büşra Selin ÖZKAN

TÜRKÇEDE DOKTOR İMGESİ: ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Prof. Dr. Emet GÜREL - Arş. Gör. Dr. Didem ÖZŞENLER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3900

TÜRKİYE VE ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ÜYESİ ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. İlyas Kays İMAMOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3901

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE OLUMSUZ İŞYERİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Öğr. Gör. Dr. Çağdaş IŞIKAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3902

MUHASEBE EĞİTİMİ VE MUHASEBE MESLEK MENSUBUNUN NİTELİKLERİ ÜZERİNE ENDÜSTRİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Sami KARACAN - Gökhan BAYRAM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3903

KIRSAL TURİZM KAPSAMINDA ÇAY TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ “ARTVİN ÖRNEĞİ”

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3904

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYADAKİ MAHREMİYET HAKLARI VE “SHARENTING” ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKALİ - Arş. Gör. Ceyhun SERÇEMELİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3905

DÜNYA HAZIR GİYİM İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELERİN GRUBEL-LLYOD ENDEKSİ İLE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET ANALİZİ

Serdar ÖZÖZEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3906

TÜRKİYE’DEKİ GASTRONOMİ MÜZELERİNİN TURİSTİK SUNUM FARKLILIKLARI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI - Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLU -

Öğr. Gör. Hülya MUTLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3907

DESTİNASYON İMAJI ALGISININ MEMNUNİYET VE DESTİNASYON SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERDEK ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Semih SARIİPEK - Dr. Öğr. Üyesi Samet ÇEVİK -

Dr. Öğr. Üyesi Melahat YILDIRIM SAÇILIK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3908

ALTERNATİF TURİZM VE URUN ÇEŞİTLİLİĞİ OLUŞTURMADA EKOTURİZM; ŞAVŞAT ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hilal SURAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3909

İKLİM DEĞİŞİMİNİN FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TÜRKİYE İÇİN ANALİZİ

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL - Öğr. Gör. Dr. Şerife Merve KOŞAROĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3910

THE IMPACTS OF CULTURAL HOMELAND TOURS OF TURKISH DIASPORA IN GERMANY

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah TÖREN - Prof. Dr. Nazmi KOZAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3911

BAĞIMSIZ DENETİM VE KİLİT DENETİM KONULARI: BİST ŞİRKETLERİ 2017-2018 ANALİZİ

Prof. Dr. Aslı TÜREL - Prof. Dr. Ahmet TÜREL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3912

BELEDİYE VE İŞLETME BELGELİ TURİZM TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ, BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN - Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3913

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİ KADINLARIN BELİRSİZLİK TOLERANSLARININ İNCELENMESİ

İmran UZUNASLAN - Prof. Dr. Ayşe Sezen SERPEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3914

KÜRESELLEŞEN GIDA SEMBOLİZMİ

Ayşenur YILMAZ - Beyza UYANIK - Dr. Öğr. Üyesi Melek YAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3915

 

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581