ISSN: 1307-9581

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALE TAKİP SİSTEMİ için

 

 

 

 

 

 

 

           

Tarih – Uluslararası İlişkiler – Siyaset Bilimi - Coğrafya   

Cilt: 13,  Sayı: 69,  Mart  2020

 

Kapak      Künye     İçindekiler

   

Tarihi Çevrenin Korunmasına Yönelik Yerel Halk Algısının Belirlenmesi: Metropolis Antik Kenti Örneği (Torbalı)

Doç. Dr. Ferhat ARSLAN - Dr. Öğr. Üyesi Alper UZUN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3954

KALKINMA AJANSLARI VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: TRA2 BÖLGESİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK BİR ANALİZ

Dr. Ceren AVCİL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3955

İNSAN HAKLARI VE ŞİDDET İKİLEMİNDE FRANSIZ İHTİLALİ; EYLÜL KATLİAMI ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Yahya BAĞÇECİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3956

İLLİKTEN İLÇELİĞE İLÇELİKTEN İLLİĞE GİDEN SÜREÇ VE KIRŞEHİR’İN YENİDEN İL OLMASI KUTLAMALARI (1957)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut BOLAT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3957

TÜRKİYE’DE SİYASAL GÜVEN VE GÜVENSİZLİK DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE MEDYANIN ETKİSİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA

Dr. Meral ÇAKIR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3958

ON İKİNCİ YÜZYIL ENDÜLÜS POPÜLER MÜZİĞİ’NDE MUVAŞŞAH ŞARKININ TARİHSEL SÜRECİ VE FORM ANALİZİ

Öğr. Gör. Emel DEMİRGEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3959

TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF ASH AND SLAG WASTE FOR HIGH QUALITY ASPHALT COATING IN THE ALMATY REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Elena DORZHEYEVA - Prof. Dr. Zylikha KANAYEVA - Prof. Dr. Emin ATASOY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3960

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ARNAVUTLUK'TA 1847 TOSKALIK İSYANI VE OSMANLI DEVLETİ'NİN MÜDAHALESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURDU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3961

TARİHİ TENKİT METODUNDA İSNÂD SİSTEMİNİN YERİ VE MÜNEKKİDLERİN TENKİDLERİNDEKİ ÇELİŞKİ VE FARKLILIKLAR

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet GÜLTEKİN - Mustafa TAYYAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3962

MCDONALDLAŞMA TEORİSİ BAĞLAMINDA MEDYANIN KÜRESEL KÜLTÜR ÜRETİMİNE ETKİSİ

Orhun Kaan KAHRAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3963

TÜRK OCAKLARININ 1926 YILI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Yücel NAMAL - Ümit TURAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3964

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİZM VE KONSTRÜKTİVİZM BAKIŞ AÇISINA GÖRE TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA NİYAZOV DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Khudaiberdieva NURBIBI - Ömer Faruk GÜVEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3965

BİR AVRUPALININ GÖZÜNDEN “OSMANLI’NIN İSTANBULU” VE ORYANTALİZM ELEŞTİRİSİ

Doç. Dr. Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ - Prof. Dr. Gülcan IŞIK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3966

SÜLEYMANLI-ZEYTUN (KAHRAMANMARAŞ) YÖRESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POTANSİYELİ

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3967

ARTHUR WAKEFIELD’İN BİR FORMÜLÜ: ÇATIŞAN İDEOLOJİLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN - Zelal BAYRAM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3968

TÜRKİYE’DEKİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ DAĞILIŞININ COĞRAFİ PERSPEKTİFTEN ANALİZİ

Prof. Dr. Adnan PINAR - Dr. Öğr. Üyesi Adnan Doğan BULDUR - Tahir TUNCER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3969

PAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU:1940 LAHOR KARAR TASARISI

Dr. Davut ŞAHBAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3970

COĞRAFİ İŞARET KAPSAMINDAKİ TÜRK HALI VE KİLİMLERİNİN ANALİZİ

Dr. Güven ŞAHİN - Prof. Dr. Süheyla BALCI AKOVA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3971

BİNBAŞI MEHMED KEMAL'İN ESERİNE GÖRE MAHKEME-İ ADALETE DUHÛL EDİLEN İLK KAPI: JANDARMA KARAKOLLARI

Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3972

PROF. DR. REŞİDE MERİH HAZIROĞLU’NUN YAŞAMI VE  AKADEMİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nigar YERLİKAYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3973

  

                                                                                                                                

 

 

 

ABSTRACTING & INDEXING

 

 

 

 
 
 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

Creative Commons Lisansı
Bu dergi,
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581