ISSN: 1307-9581

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALE TAKİP SİSTEMİ için

 

 

 

 

 

 

 

           

Sanat - Sanat Tarihi – Mimarî - Arkeoloji  

Cilt: 13,  Sayı: 69,  Mart  2020

 

Kapak      Künye     İçindekiler

    URBAN DESIGN AND UPGRADING TRAFFIC AND URBAN STREET SAFETY FROM THE PERSPECTIVE OF URBAN USERS (CASE STUDY: TUNALI HILMI-ANKARA RESIDENTIAL COMMERCIAL STREET)

Mahsa ANBARI - Asst. Prof. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK - Prof. Dr. Hakan ATEŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3974

DÂRÜ’L-ELHÂN KÜLLİYÂTINDA’Kİ III. SELİM’E AİT 4 SÛZİDİLÂRÂ ESERİN GRAFİK YÖNTEMİ İLE MAKAM ANALİZİ

Öğr. Gör. Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3975

YÖRESEL MİMARİDE GEÇİCİ YERLEŞMELER: BULAK KÖYÜ BAĞ EVİ ÖRNEKLERİ

Dr. Öğr. Üyesi A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3976

GELENEKSEL DEĞERİN KORUNMASINA DAİR BİR ÖRNEK: DRAÂ EL MİZAN BÖLGESİ ÇÖMLEKÇİLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇETİNTAŞ - Sevgi AKSAKAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3977

THE THREE-IWAN OTTOMAN DIVANHANES

Assoc. Prof. Dr. Alev ERARSLAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3978

DİJİTAL FOTOĞRAFLAR VE BİLGİSAYAR ARACILIĞIYLA ÜRETİLEN GÖRÜNTÜLER BİRBİRİNDEN NE KADAR FARKLI?

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3979

PRODÜKSİYON AMAÇLI KENT ODAKSAL SES BANKASI OLUŞTURMA: ŞEHR-İ SADA İZMİR

Prof. Dr. Cihan IŞIKHAN - Öğr. Gör. Alp VAROL - Prof. Dr. Emel KAYIN - Dr. Öğr. Üyesi Suat VERGİLİ -

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin ÖZKAN - Öğr. Gör. Ahmet ÖZKAN - Murat ELGÜN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3980

MÜZİKLE TEDAVİDE YÖNTEMLER: DAVRANIŞSAL VE YARATICI TERAPİ, SERBEST DOĞAÇLAMA

Prof. Songül KARAHASANOĞLU - Cengizhan ÇEVİRME

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3981   

BAVYERA’DA BİR TÜRK ODASI: HOHENSCHWANGAU ŞATOSU ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Dr. Ayben KAYIN - Bilge ÖZKAYMAK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3982

ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş. Gör. Dr. Zafer KUYRUKÇU - Prof. Dr. Ahmet ALKAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3983

KLASİK TÜRK MÛSİKÎNİN ALATURKALAŞMASINDA ROL OYNAYAN BELLİ UNSURLARLA BERABER BESTECİLİK ANLAYIŞI FARKLILAŞAN BESTEKÂRLAR

Arş. Gör. Semih OKCU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3984

VAN HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ  HANI KAZI-RÖLÖVE- RESTİTÜSYON VE RESTORASYON KORUMA PROJESİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Şahabettin ÖZTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3985

KENTSEL DONATI ELEMANLARININ KENT KİMLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Sevgi ÖZTÜRK - Arş. Gör. Öznur IŞINKARALAR - Esra ÇİÇEK - Özge VURAL - Kaan MEYDAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3986

ZEKİ ÂRİF ATAERGİN’İN KÜRDÎLİHİCAZKÂR MAKAMINDAKİ ESERLERİNİN MAKAMSAL İNCELENMESİ

Kürşat Hakan TULUK - Doç. Dr. Özgür Sadık KARATAŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3987

CONCEPTS IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND CRITICAL APPROACHES ON THE ECOLOGICAL EFFECT

 Prof. Dr. Sevgi YILMAZ - Öğr. Gör. Parisa DORAJ - Öğr. Gör. Omid HOSSEIN ESKANDANI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3988

                      

                                                                                                                                

 

 

 

ABSTRACTING & INDEXING

 

 

 

 
 
 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

Creative Commons Lisansı
Bu dergi,
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581