ISSN: 1307-9581

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALE TAKİP SİSTEMİ için

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Sosyoloji – Antropoloji - Psikoloji –Felsefe  

Cilt: 13,  Sayı: 69,  Mart  2020

 

Kapak      Künye     İçindekiler

   

HİNT MİTOLOJİSİNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI

Dr. Gökhan AKMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3989

YALANIN RENKLERİ: YALANIN TANIMLANMASI VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Muhammed Şükrü AYDIN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3990  

TARİHSEL SÜREÇTE DEPREMLER VE BAŞA ÇIKMA PRATİKLERİ

Dr. Mehmet Baki BİLİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3991

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI: GÖÇMEN-KAÇAKÇI İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Tuba ÇAVUŞ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3992

DEVRİM KARŞITI BİR İDEOLOG: EDMUND BURKE

Doç. Dr. M. Zeki DUMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3993

ENGEL GRUBUNA GÖRE ÇOCUĞU ÖZEL EĞİTİM ALAN ANNE BABALARIN EVLİLİK UYUMLARININ İNCELENMESİ

Demet ERDEMİR YEŞİLTAŞ - Dr. Öğr. Üyesi Engin EKER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3994

GİYSİYLE GELEN BİÇİM-SİZLİK

Dr. Öğr. Üyesi Arzu EVECEN - Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KIRKINCIOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3995

KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3996

BAZI KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Davut HOTAMAN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3997

DUYGU DURUMLARI PROFİLİ ÖLÇEĞİNİN YETİŞKİN ÖRNEKLEMİNDE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE - Doç. Dr. Barış ERDAL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3998

KRONİK RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERE BAKIM VERENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BAKIM DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Arş. Gör. Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3999

A STUDY ON THE IMPACT OF RELIGION ON THE MEANING OF LIFE IN ADOLESCENTS

Dr. Yasin KURUÇAY

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4000

OSMANLI TOPLUM YAPISINDA PATRİMONYAL KÜLTÜRÜN MADDİ TEMELİ OLARAK ASYA TİPİ ÜRETİM TARZI

Doç. Dr. Mehmet Devrim TOPSES

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4001

TÜRK MÜZİĞİNDE BİR KÜLTÜREL ARACILIK BİÇİMİ OLARAK MEŞK

Burçe ULUBİLGİN ÇUHADAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4002

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN VE ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İŞ-AİLE-YAŞAM DENGESİNE, İŞYERİ ARKADAŞLIĞINA VE İŞYERİNDEKİ DUYGUSAL TACİZE GÖRE YORDANMASI

 Prof. Dr. Fulya YÜKSEL-ŞAHİN - Belkız ŞERBETÇİOĞLU

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4003

  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                

 

 

 

 

ABSTRACTING & INDEXING

 

 

 

 
 
 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

Creative Commons Lisansı
Bu dergi,
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581