ISSN: 1307-9581

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALE TAKİP SİSTEMİ için

 

 

 

 

 

 

 

           

İlahiyat  

Cilt: 13,  Sayı: 69,  Mart  2020

 

Kapak      Künye     İçindekiler

   

MUKAYESELİ HUKUKTA TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN OLAN KİŞİLERİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU

Dr. Mehmet ERGÜN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4047

ŞÎA’DA İHTİLÂFU’L-HADÎS PROBLEMİ VE EBÛ CA‘FER ET-TÛSÎ’NİN  ‘UDDETÜ’L-USÛL İSİMLİ ESERİNDE ZİKRETTİĞİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet GÜLTEKİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4049

ARAPÇADA BİRİNCİ TEKİL ŞAHIS İYELİK ZAMİRİNİN İ‘RÂB VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Şahabettin ERGÜVEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4048

İRANLI GÖÇMENLERİN DİN DEĞİŞTİRMESİNDE ETKİLİ OLAN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER: İZMİR ÖRNEĞİ

Azad GÖK - Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BULUT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.3933

İLK İKİ ASRINDA ABBÂSÎ DEVLET YÖNETİMİNDE KADINLARIN ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜZEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4050 

ŞEYHÜLİSLAM DAMADZÂDE EBU’L-HAYR AHMED EFENDİ VE FETÂVÂ ADLI ESERİ

Dr. Öğr. Üyesi Cemil LİV

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4051

EL-UDDE FÎ USÛLİ’L-FIKH İSİMLİ ESERİNE GÖRE EBÛ CA‘FER ET-TÛSÎ’NİN HABER-İ VÂHİD ANLAYIŞI

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet GÜLTEKİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4052

TANRININ BAZI SIFATLARI BAĞLAMINDA DEİZMİN İMKÂNINA DAİR BİR ANALİZ

Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4053

UZUN HADİS YOLCULUĞU (RİHLE): EBU’L-ESBAĞ ABDÜLAZİZ b. ABDÜLMELİK b. NASR EL-ENDÜLÜSÎ

Dr. Dursun SARI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4054

  

                                                                                                                                

 

 

 

ABSTRACTING & INDEXING

 

 

 

 
 
 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

Creative Commons Lisansı
Bu dergi,
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581