ISSN: 1307-9581

   

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALE TAKİP SİSTEMİ için

 

 

 

 

 

 

 

           
 

Sosyal Bilimler

Cilt: 13,  Sayı: 69,  Mart  2020

 

Kapak      Künye     İçindekiler

   

 ULUSAL VOLEYBOL HAKEMLERİNİN EMPATİ EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

 Merve Nur ALMAK - Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4055

 ANTRENÖRLERİN SOSYAL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIĞA OLAN ETKİSİ

 Kadir Sefa BAYRAKTAR - Doç. Dr. Veysel TEMEL

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4056

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF HEMOGLOBINOPATHIES CARRIERS AMONG THE USERS OF THE BIOCHEMISTRY LABORATORY OF THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES OF NIAMEY/NIGER

Lec. Hamadou DJIBO - Sina IDE - Assoc. Prof. Dr. Çağdaş Erkan AKYÜREK - Res. Asst. Şükrü Anıl TOYGAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4057

SPORCU KİMLİĞİ İLE ÖZ YETERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Gör. Seçkin DOĞANER - Murat GÖRMÜŞ - Mehmet Özgür KILIÇ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4058

TÜRKİYE’DEKİ FUTBOL TARAFTAR FANZİNLERİ ÜZERİNE TEMATİK BİR ANALİZ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ELGÜN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4059

SPORCU VE SEDANTERLERDE CORE STABİLİZASYON KUVVETİNİN DENGE ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Ezgi Esma GÜNAYDIN - Doç. Dr. Murat ELİÖZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4060

KADINLARIN GİYSİLERDEKİ SÜSLEMELERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

 Derya SARDI - Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4061

TAKTİKSEL OYUN YAKLAŞIMININ ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZİHİNSEL SÜREÇLERE ETKİSİ

Doç. Dr. Murat TEKİN - Halil GÜN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4062

AFETLERDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN GÜVENLİĞİ VE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA KÖPEKLERİN ÖNEMİ

Ramazan BİÇKİN 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4063

HEGEMONYA ETKİSİNDE SİBERPUNK VE DİSTOPİK GERÇEKLİK: GEÇMİŞİN GELECEĞİ OLARAK GÜNÜMÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜNEY - Aslı YILMAZ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4064

 

                                                                                                                                

 

 

 

ABSTRACTING & INDEXING

 

 

 

 
 
 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

Creative Commons Lisansı
Bu dergi,
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581