Türkçe English

Anasayfa  |  Dergi Hakkında   |  Yazım ve Yayın İlkeleri  |  Makale Takip Sistemi  |   İletişim                                                                                                issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

     Cilt: 13     Sayı: 72    Ağustos 2020  

 

 

  İlahiyat

 

 | Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler

 
AŞUR AKYOL  
SÜNEN-İ EBÎ DÂVÛD’UN ŞERH-İ, BEZLÜ’L-MECHÛD FÎ HALLİ SÜNEN-İ EBÛ DÂVÛD’UN YAZARI, KAYNAKLARI VE ŞERH YÖNTEMİ
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10965
| Tam Metin (PDF) |
 
İhsan ARSLAN  
HZ. PEYGAMBER’İN BAŞARILI OLMASINDA BEŞERÎ UNSURLARIN ETKİSİ
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10817
| Tam Metin (PDF) |
 
Mazhar DÜNDAR  
KUR'ÂN'DA GEÇEN HAK YOLDAN SAPMADA ARACI KILINAN UNSURLAR
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10880
| Tam Metin (PDF) |
 
Harun Dündar KARAHAN  
HİNT KÖKENLİ DİNLERDE VAHİY ANLAYIŞI
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10841
| Tam Metin (PDF) |
 
Safiye KESGİN  
KURUM BAKIMINDAKİ ÇOCUKLARIN DİĞER İHTİYAÇLARI GİBİ DİNİ VE MANEVİ İHTİYAÇLARINA DUYARLI BİR YAKLAŞIM: ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10931
| Tam Metin (PDF) |
 
Süleyman KOYUNCU  
İ’TİKAD BAĞLAMINDA İSLAMOFOBİYE KELAMİ BİR BAKIŞ
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10930
| Tam Metin (PDF) |
 
Emre ŞİMŞEK  
ALMANYA’DA SELEFİ VAİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10861
| Tam Metin (PDF) |
 
Mustafa TAŞ  
ZABTA YÖNELİK TENKİTLER İLE İLGİLİ İMAM MÜSLİM’İN DEĞERLENDİRMELERİ
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10842
| Tam Metin (PDF) |
 
Mehmet TÖZLUYURT  
SÂD SURESİ BAĞLAMINDA MÂTÜRÎDÎ’NİN KELAMÎ GÖRÜŞLERİ
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10831
| Tam Metin (PDF) |
 
İdris YAKUT - Kemaleddin TAŞ  
İRAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİN ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10915
| Tam Metin (PDF) |
 
Orhan YILMAZ  
İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ZÜHD ANLAYIŞININ DEĞERİ
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10866
| Tam Metin (PDF) |

 

 

 

 

 

 


İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   

 

 


Eposta :dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon :+905076095206    Whatsapp: +905076095206