Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

     Cilt: 13     Sayı: 75    Yıl: 2020    

 

 

  Sanat - Sanat Tarihi -Mimarî - Arkeoloji     (Cilt: 13  Sayı 75  Yıl: 2020)


  Jenerik Dosyası  |  Kapak  |  İçindekiler |

 

 

Dilşan ASLAN  

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDEKİ KANUN ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ UZMAN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11278


Elif BÖLÜKBAŞ - Prof. Dr. Sema ETİKAN  

AKSARAY MÜZESİNDE SERGİLENEN SANDUKALI MEZAR TAŞLARI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11225


Doç. Dr. Hilal SURAT  

DOĞU KARADENİZ GELENEKSEL KONUT BAHÇELERİNDE KULLANILAN BİTKİ MATERYALLERİNİN BELİRLENMESİ-ARHAVİ ÖRNEĞİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11234
 

Prof. Dr. Hürrrem Sinem ŞANLI - Arş. Gör. Meltem GÖKSEL KABALCI  

ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ KÛFİ BORDÜRLÜ HALILAR

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11209
 

Mesut DİVRİNGİ - Doç. Dr. Serenat İSTANBULLU

ÂŞIK MAHRUMİ’NİN ÂŞIKLIK GELENEĞİNDEKİ YERİ VE TÜRKÜLERİNİN MÜZİKAL ANALİZİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11085
 

Doç. Dr. F. Meral HALİFEOĞLU - Dr. N. IŞIK - Arş. Gör.  M. TEKİN - E. GÜZEL - H. D. İPEKYÜZ - B. ERKOÇ  

GELENEKSEL MİMARİDE YENİDEN KULLANIM KAYNAKLI SORUNLAR: DİYARBAKIR EVLERİ ÖRNEKLEMESİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11159
 

Dr. Öğr. Üyesi Şahabettin ÖZTÜRK  

GÜNÜMÜZ VAN KENT KÜLTÜRÜNDE TARİHİ TEKEL BİNASI’NIN YERİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11300
 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan SİPAHİ - Arş. Gör. İrem Cansu YALÇIN  

OTEL YAPILARINDA KONAKLAMA TİPLERİ, YILDIZ SİSTEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11215
 

 

 

 


  İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   

 

 


Eposta: dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon: +905076095206    Whatsapp: +905076095206