Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

     Cilt: 13     Sayı: 75    Yıl: 2020

 

 

 İlahiyat   (Cilt: 13  Sayı 75  Yıl: 2020)

 

 |  Jenerik Dosyası  |  Kapak  |  İçindekiler 

 

Dr. Sıddık AĞÇOBAN  

DİNİ ÇOĞULCULUĞUN MARKSİST DİYALEKTİK METOTLA İNCELENMESİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11276


Dr. Sezai BEKDEMİR  

FIKIH USÛLÜNDE HÜKÜM TEORİSİ VE HÜKMÜN KADÎM-HÂDİS OLUŞU MESELESİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11279


Prof. Dr. Osman EYÜPOĞLU - Dr. Abay KENJEKULOV  

TÜRKİYE’NİN KIRGIZİSTAN DİNİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA KATKISI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11229


Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERMEMİŞ  

KUR'AN-I KERİM BAĞLAMINDA İSLAM ÖNCESİ HİCAZ VE ÇEVRESİNİN DİNİ VE SOSYAL YAPISI

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11326


Dr. Hasan Ali YILMAZ  

GÖÇ SÜRECİNDE DİN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11201


Hatice ÖNCEL  

SORUMLULUK DEĞERİ VE PRATİĞE YANSIMASI -ETİK YAKLAŞIM-

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11266


Dr. Öğr. Üyesi Hikmet GÜLTEKİN  

KUR’ÂN VE SÜNNETTE YOLCULUK

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11333


Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR  

İSLAM’A GÖRE ÜMMET BİLİNCİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11280


Doç. Dr. Musa KAVAL  

HAMZA NİGÂRÎ’NİN DİVANI’NDA BAHSİ GEÇEN SUFİLER

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11271


Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KAZAN  

“ÜMMETİM DALÂLET ÜZERE BİRLEŞMEZ” RİVÂYETİNİN İSNÂD AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11211

 

 

 

 


İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   

 

 


Eposta: dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon: +905076095206    Whatsapp: +905076095206