ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

        

VOLUME: 2  ISSUE: 7      SPRING 2009

KARADENİZ SOSYAL ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI

Kapak

İçindekiler

Künye

                  

Kırımçakların Menşei ve Bu Konudaki Çalışmaların Değerlendirilmesi

Erdoğan ALTINKAYNAK

11-28

Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki İlişki

Semra ALYILMAZ

29-54

Ordu’dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) Camiler

Ahmet Ali BAYHAN

55-84

Samsun’da Anadolu Selçuklu ve İlhanlı Döneminden Kalan Tarihi Yapılar

M. Sami BAYRAKTAR

85-118

XIX. Yüzyıl Boyunca Osmanlı Karadenizinde Ekonomi

Mehmet Yavuz ERLER

119-127

Ömer Faik Nemazende’nin Ortak Türk Dilinin Gelişmesinde Çabaları

Galibe HACIYEVA

128-132

Giresun Adak Yerlerinde Tespit Edilen Çeşitli Uygulama, İnanış ve Efsaneler

Ülkü KARA DÜZGÜN

133-153

Azerbaycan Sahasında Derlenen “Deli Çoban” Destanı

Adem KOÇ

154-158

Giresun Telgraf İdaresi ve Telgrafhane Binası (1869 -1904)

Mehmet MERCAN

159-174

Genç Nüfusun Sorun Algılaması: Trabzon Örneği

Naci MURAT - M. Ali CENGİZ - Yüksel TERZİ

175-184

Havza İlçesinin Genel Folklorik Yapısı

Cafer ÖZDEMİR

185-206

Kıpçak Türklerinin Arap Medeniyetine Katkıları

İbrahim Ethem POLAT

207-217

Samsun İlinde Doğal Kaynaklara Dayalı Turizm Arzı ve Planlaması

Kemalettin ŞAHİN - Ali YILMAZ

218-231

Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklaşım

Bekir ŞİŞMAN

232-243

1317 (1899-1900) Maarif Salnamesi’ne Göre Trabzon Vilayeti’nde Eğitim Kurumları

Ünal TAŞKIN

244-262

Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi ve Onun Manevi Etki Alanında Oluşan Mimari Yapılaşma

Mehmet YAVUZ

263-305

Doğu Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayışı

Mehmet YAVUZ

306-322

1876–1908 Döneminde Ereğli Kömür Havzasında Uygulanan Madencilik Teşvikleri ve Sonuçları

Halil YILDIRIM - Ahmet ÖĞRETEN

323-344

Samsun Şehri ve Yakın Çevresinde Turizm ve Turist Algılaması

Ali YILMAZ - Kemalettin ŞAHİN

345-358

Karadeniz’in Uluslararası Ticarete Açılması ve Trabzon

Özgür YILMAZ

359-382

 

                

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal Of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur