ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

VOLUME: 2  ISSUE: 8      SUMMER 2009

 

Kapak

İçindekiler

Künye

                  

Major Challenges to the Effective Management of Human Resource Training and Development Activities

Haslinda ABDULLAH

11-25

Desirability and Existence of HRD Structure in Malaysian Manufacturing Firms

Haslinda ABDULLAH

26-35

Embracing Prejudices in Cultural Fieldwork: A Gadamerian Approach

Che Mahzan AHMAD

36-41

Constructing “Multiple” Conceptions of Blackness:   A Case Study of How African American Students Contest Identity at a Predominantly White Liberal Arts College in the United States

Diana ARIZA - Len BERKEY

42-59

Background of Malaysian Private Institutions of Higher Learning and Challenges Faced by Academics

L. ArokIasamy – M. ISMAIL – A. AHMAD – J. OTHMAN

60-67

Yabancı Dil Öğretiminde Otonom Öğrenme: Neden ve Nasıl?

Cihan AYDOĞDU

68-74

Urban Transformation in Slum Districts through Public Space Generation and Cable Transportation at Northeastern Area: Medellin, Colombia

Carolina BLANCO - Hidetsugu KOBAYASHI

75-89

Antropolojik Karar Kavşağında Haysiyet, Haklar ve Hukuk Felsefesi

Winfried BRUGGER – (Çev. : Muhammed İkbal İMAMOĞLU)

90-108

1642 Tarihli Avarız Defterine Göre İspir Sancağı

İbrahim Etem ÇAKIR

109-122

Saklı Kalmış Kültürel Bir Mirasın Coğrafyası: Batı Anadolu’da Deve Güreşleri

Vedat ÇALIŞKAN

123-137

Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity

Mehmet ÇİÇEK

138-153

Görme Engelli Öğrencilerin Çeşitli Değişkenler Açısından Öğrenme Sitilleri Üzerine Bir Araştırma

Tazegül DEMİR - Ülker ŞEN

154-161

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında “Resim” ve “Mimarî”

Ertan ENGİN

162-168

Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837)

M. Yavuz ERLER

169-190

Greek Teacher’s Perceptions about “Efficient” and “Non-Efficient” Students Development of an Attribution Questionnaire for Teachers in the North Aegean Region

Panagiotis GIAVRIMIS - Efstratios PAPANIS

191-199

Karamanlıcada i/e Meselesi

Hayrullah KAHYA - Mustafa KILIÇARSLAN

200-211

Yaşayan Eski Türk İnançları İtibariyle “Türk Mitolojisi” ve Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL

Yaşar KALAFAT

212-220

Dini ve Psikolojik Açıdan Bağışlayıcılığın Terapötik Değeri

Elif KARA

221-229

Anne-Babaların Kız ve Erkek Çocuklarına Uyguladıkları Psikolojik Saldırganlık Davranışları

Hülya KARTAL - Asude BİLGİN

230-241

Teachers’ Perceptions on Corporal Punishment as a Method of Discipline in Elementary Schools

Songül KİLİMCİ

242-251

Küresel Bir Şirketin Üst Düzey Yöneticileri ile Türkiye’de İş Yapmayı Tercih Etme ve Etmeme Nedenlerini Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Görüşme

Hamide KOCADORU

252-258

E. Kolduell ve A. Malts’ın Sanatkarlık Özellikleri

Kuliyeva Ceyran MANAFKIZI

259-264

Human Capital Development and Its Impact on Firm Performance: Evidence from Developmental Economics

M. MARIMUTHU – L. AROKIASAMY – M. ISMAIL

265-272

Can Demographic Diversity in Top Management Team Contribute for Greater Financial Performance? An Empirical Discussion

M. MARIMUTHU – I. KOLANDAISAMY

273-286

Improving Pupils Quality Throuh Community Advocacy: The Role of School-based Management Committee (SMBC)

J. A. OGUNDELE - M. A. ADELABU

287-295

Teacher Education Curriculum in Nigeria in the Perspective of Lifelong Education

S. N. OSUJI

296-301

Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal Cinsiyet Düzeni

Şevket ÖKTEN

302-312

Parent-Young Adult Conflict: A Measurement on Frequency and Intensity of Conflict Issues

Emine ÖZMETE - Ayşe Sezen BAYOĞLU

313-322

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (3)

Yaşar ÖZÜÇETİN

323-339

Exploring the Entrepreneurial Mindset of Students: Implication for Improvement of Entrepreneurial Learning at University

Z. A. Lope PIHIE – A. S. A. SANI

340-345

18. Yüzyıl Dîvân Şairi Hâkim’in Şiirlerinde Maddî Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler

Yakup POYRAZ

346-374

   

Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi

Mümtaz Hakan SAKAR

385-393

Ethnic Heterogeneity in the Malaysian Economy: A Special Reference to the Ethnic Group Participation in Financial Planning Activities

Z. SHAFII – N. Z. ABIDDIN – A. R. AHMAD

394-401

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Gelişimi

Mustafa ŞAHİN

402-410

The Importance of Cultural Competency for Agricultural Extension Worker

Neda TIRAIEYARI

411-421

Metinlerin Tutarlılık Özelliklerine İlişkin Olarak Öğrencilere Geri Bildirim Sunmada İşbirliği İlkelerinin Kullanımı

Hakan ÜLPER

422-429

Tokat Şehrinde Mala Karşı Suçlar

Alper UZUN - Alpaslan ALİAĞAOĞLU

430-444

Milli Mücadele Dönemi Doğu Cephesi’nde Kurulan Eğitim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetleri

Mustafa YILDIZ - Bayram Ali SİVAZ -  - Murat TEKİN

445-451

Satılık Havalar: Batı Türkiye Roman Topluluklarında Bir Müziksel Zanaatkârlık Biçimi Olarak “Çalgıcılık”

İbrahim Yavuz YÜKSELSİN

452-463

        Book Reviews:

DOĞAN GÜNAY, Sözcükbilime Giriş”, (Multilingual Yayınları, 2007, İstanbul, 311 s. )

Talip DOĞAN

464-465

BEKİR ŞİŞMAN, "AVRASYA KÜLTÜR TARİHİNE İLİŞKİN ÖZGÜN BİR KAYNAK: CENGİZNAME (HAZA KISSA-İ ÇİNGİZ HAN)" (Etüt Yayınları, Samsun, 2009, 200 s.)

M. Yavuz ERLER

465-468

SALİM RAZI, “Okuma Becerisi Öğretimi ve Değerlendirilmesi” (Kriter Yayınları, İstanbul, 2008, 196 s.)

Özlem GENCER

469-471

     

 

 

                

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur