VOLUME: 2  ISSUE: 9      FALL 2009

Kapak

 

Dergi Hakkında

 

İçindekiler

 

 

Tanzimatın İki Yüzü: İcraatları ve Temsil Ettikleri Değerler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Reformculuk Analizi (Midhat Paşa ile Sultan II. Abdülhamid

Hasan AKSAKAL

11-22

 

Tarihin Çağlara Ayrılmasında "Üç"lü Sistem ve "Avrupa Merkezci" Tarih Kurgusu

Necmettin ALKAN

23-42

 

GCC Economic Integration Challange and Opportunity for Malaysian Economy

Asmak BINTI AB RAHMAN - Mohd Fauzi Bin Abu-Hussin

43-55

 

An Investigation into the Relevance and Applicability of University-wide Risk Awareness: Effect of Risk Polices and Procedures

Anass BAYAGA - George MOYO

56-73

 

Geçiş Ritüeli Bağlamında Arınma

Fuzuli BAYAT

74-78

 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Sünger Avı (1840-1912) 

Haydar ÇORUH

79-94

 

Erasmus Programının Kültürlerarası Diyalog ve Etkileşim Açısından Değerlendirilmesi

Aysın DEMIR - Semra DEMIR

95-105

 

Almanca'yı Üçüncü Dil Olarak Edinen Türklerin Okuma-Anlama Üzerindeki Dil Bilgisi ve Önbilgi Değişkenlerinin Etkisi

Nihan DEMİRYAY

106-115

 

Dîvânü Lugati't-Türk'ün Manzum Parçalarında İnsan ve Toplum ile İlgili Benzetmeler

Abdullah EREN

116-127

 

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeyleri

Esen ERSOY - Neş’e BAŞER

128-137

 

Investigating the Case of Foreign Language Users Preserving Their L1 Accent with Regard to Gender

Masood ESTEKI - Mohsen REZAZADEH

138-143

 

Osmanlı Devleti'nde Kuraklık ve Kıtlık (Erzurum Vilayeti Örneği: 1892–1893 ve 1906–1908 Yılları)

Abdulkadir GÜL

144-158

 

Osmanlı Tarih Yazımında Sebep Sonuç İlişkisi "Târih-i Gılmânî Örneği"

İsmail GÜNDOĞDU

159-164

 

16-17. Yüzyıllarda Maraş Şehrinde Sosyal ve Ekonomik Hayat

Adnan GÜRBÜZ

165-170

 

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Okul Rehberlik Hizmetleri ve Denetimiyle İlgili Görüşleri

Mehmet GÜVEN

171-179

 

Evolving Terms of Human Resource Management and Development

A. HASLINDA

180-186

 

A Review of Knowledge Management Models

A. HASLINDA – A. SARINAH

187-198

 

Corporate Social Responsibility and Its Role in Community Development: An International Perspective

Maimunah ISMAIL

199-209

 

The Failure of the Concept of the White Man's Burden in JamesGordon Farrel's The Siege of Krieshnapur

Fatma KALPAKLI

210-215

 

Dilbilgisel Görünümleri Açısından Çocuk Kitap Adları

Fevzi KARADEMİR

216-229

 

Klâsik Türk Şiirinde Maddiyatçı Tip

Zülküf KILIÇ

230-236

 

Klâsik Türk Şiirinde Yabancılaşma, Yalnızlık, Ferdiyetçilik ve Ötekileştirme

Zülküf KILIÇ

237-242

 

Kütahya Merkezinde Giyim-Kuşam Kültüründeki Değişmelerin Çözümlenmesi

Adem KOÇ

243-261

 

Divânü Lugati't-Türk'te Yer Alan Efsaneler

Behiye KÖKSEL

262-269

 

Living Organizational Communication: Consuming Dialogism and Polyphony as Practical Wisdom in the Production of Consciousness

Che MAHZAN AHMAD

270-278

 

Orhun Yazıtlarındaki Toplumsal Değerlerin Öğretmen Adayları Tarafından Algılanma Düzeyi Üzerine Bir İnceleme

Osman MERT - Semra ALYILMAZ - Erdal BAY -Sırrı AKBABA

279-287

 

Harry Potter through the Focus of Feminist Literary Theory: Examples of (Un)Founded Criticsm

Krunoslav MIKULAN

288-298

 

A Preliminary Study on Occupational Stress and Job Satisfaction among Male Navy Personnel at a Naval Base

Nor Liyana MOHD BOKTI - Mansor ABU TALIB

299-307

 

Influence of Gender Role on Internet Usage Pattern at Home among Academicians

Komathi Munusamy - Maimunah ISMAIL

308-318

 

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Karaborsacılık

M. Selçuk ÖZKAN- Abidin TEMİZER

319-325

“Arbeit Macht Frei" ya da Çanakkale Rüzgârına Karşın Ayakta Kalmak

Ali Osman ÖZTÜRK

326-332

 

Two Notorious Villains in Two Famous Literary Works: Satan in Paradise Lost and Machbeth in Macbeth

Serdar ÖZTÜRK

333-339

 

Politics of Religious and Ethnic Identity the Cases of Southern Thailand and Southern Philippines

See Hoon PEOW

340-347

 

7-9 Yaş Arasındaki Türk Öğrencilerinin Kelime Dağarcığı Gelişimi

Hülya PİLANCI

348-357

 

Horâsân ve Mâverâünnehir'de Din Alimleri ve Mutasavvıflar

Bernd RADTKE (Çeviren:  Ergin AYAN)

358-376

 

Azerbaycan Yönetim Sistemi

Recep REHİMLİ

377-386

 

İlköğretim Sürecinde Çocuklara Seslenen Şarkıların Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi

Ömer Can SATIR

387-394

 

Role of Functional Academic Literacy in ESP Teaching: ESP Teacher Training in Turkey for Sustainable Development

Bekir SAVAŞ

395-406

 

A Holistic Model of the Inter-Firm Technology Transfer Based on Integrated Perspectives of Knowledge-Based View and Organizational Learning

W. A. SazalI - A. HaslInda – C. R. Raduan

407-422

 

A Framework on The Effects of Inter-Firm Technology Transfer Characteristics on Degree of Technology Transfer in International Joint Ventures

W. A. SazalI - A. HaslInda – C. R. Raduan

423-443

 

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Türler Açısından İncelenmesi

Murat SOLAK - Derya YAYLI

444-453

 

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme

Abdullah ŞAHİN - Gülnur AYDIN

454-464

 

Examining Sustainable Consumption Patterns of Young Consumers: Is There a Cause for Concern?

Booi-Chen TAN - Teck-Chai LAU

465-472

 

Konya İlinde Kültür ve İnanç Turizmi

Tahsin TAPUR

473-492

 

Karşılaştırmalı Tarih: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım

Nedim YALANSIZ

493-498

 

Nehcü'l-Belâga'da Hz. Ali'nin Allah Anlayışı

Metin YASA

499-506

 

Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunun İş Tatmini Üzerine Etkisi

Cavit YAVUZ - Cemile B. KARADENİZ

507-519

 

Hizmet Öncesi Türkçe Öğretmenlerinin Öğretmeye Yönelik Endişeleri

Derya YAYLI - Sevil HASIRCI

520-525

 

The Effects of Portfolio Assessment on Reading, Listening and Writing Skills of Secondary School Prep Class

Irfan YURDABAKAN - Tolga ERDOGAN

526-538

Choice of Self-Employment Intentions among Secondary School Students

Lope Pihie ZaIdatol AkmalIah - Hassan HIsyamuddIn

539-549

 

 

BOOK REVIEWS

 

 

Dursun Zengin, Türkçenin Tersine Sözlüğü, Kurmay Yayınevi, Ankara 2009. 616 s.

Umut BALCI

550-551

 

BÜLENT ÖZDEMİR, Süryanilerin Dünü Bugünü I. Dünya Savaşında Süryaniler, TTK Yayını, Ankara, 2008, xiii+232 s., VII. Dizi-Sayı 234

Zübeyde Güneş YağcI

552-554

 

S. HALUK KORTEL, “Delhi Türk Sultanlığı’nda Teşkilat (1206-1414)” TTK Yayınları, Ankara, 2006, XXXI+374 s.

İsmail KATGI

555-558

 

OĞUZ TEKİN, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, 1313, Tarih Dizisi, 47, İstanbul 2008, 351 s.

Hüseyin ÜRETEN

559-564

     

 

 

                

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur