Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 2    Sayı: 9    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 9    Year: 2009

 

  Cilt: 2    Sayı: 9    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 9    Year: 2009

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Tanzimatın İki Yüzü: İcraatları ve Temsil Ettikleri Değerler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Reformculuk Analizi (Midhat Paşa ile Sultan II. Abdülhamid

Hasan AKSAKAL

 

A Framework on The Effects of Inter-Firm Technology Transfer Characteristics on Degree of Technology Transfer in International Joint Ventures

W. A. SAZALI - A. HASLINDA – C. R. RADUAN

 

Tarihin Çağlara Ayrılmasında "Üç"lü Sistem ve "Avrupa Merkezci" Tarih Kurgusu

Necmettin ALKAN

 

GCC Economic Integration Challange and Opportunity for Malaysian Economy

Asmak BINTI AB RAHMAN - Mohd Fauzi BIN ABU-HUSSIN

 

An Investigation into the Relevance and Applicability of University-wide Risk Awareness: Effect of Risk Polices and Procedures

Anass BAYAGA - George MOYO

 

Geçiş Ritüeli Bağlamında Arınma

Fuzuli BAYAT

 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Sünger Avı (1840-1912) 

Haydar ÇORUH

 

Erasmus Programının Kültürlerarası Diyalog ve Etkileşim Açısından Değerlendirilmesi

Aysın DEMIR - Semra DEMIR

 

Almanca'yı Üçüncü Dil Olarak Edinen Türklerin Okuma-Anlama Üzerindeki Dil Bilgisi ve Önbilgi Değişkenlerinin Etkisi

Nihan DEMİRYAY

 

Dîvânü Lugati't-Türk'ün Manzum Parçalarında İnsan ve Toplum ile İlgili Benzetmeler

Abdullah EREN

 

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeyleri

Esen ERSOY - Neş’e BAŞER

 

Investigating the Case of Foreign Language Users Preserving Their L1 Accent with Regard to Gender

Masood ESTEKI - Mohsen REZAZADEH

 

Osmanlı Devleti'nde Kuraklık ve Kıtlık (Erzurum Vilayeti Örneği: 1892–1893 ve 1906–1908 Yılları)

Abdulkadir GÜL

 

Osmanlı Tarih Yazımında Sebep Sonuç İlişkisi "Târih-i Gılmânî Örneği"

İsmail GÜNDOĞDU

 

16-17. Yüzyıllarda Maraş Şehrinde Sosyal ve Ekonomik Hayat

Adnan GÜRBÜZ

 

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin Okul Rehberlik Hizmetleri ve Denetimiyle İlgili Görüşleri

Mehmet GÜVEN

 

Evolving Terms of Human Resource Management and Development

A. HASLINDA

 

A Review of Knowledge Management Models

A. HASLINDA – A. SARINAH

 

Corporate Social Responsibility and Its Role in Community Development: An International Perspective

Maimunah ISMAIL

 

The Failure of the Concept of the White Man's Burden in JamesGordon Farrel's The Siege of Krieshnapur

Fatma KALPAKLI

 

Dilbilgisel Görünümleri Açısından Çocuk Kitap Adları

Fevzi KARADEMİR

 

Klâsik Türk Şiirinde Maddiyatçı Tip

Zülküf KILIÇ

 

Kütahya Merkezinde Giyim-Kuşam Kültüründeki Değişmelerin Çözümlenmesi

Adem KOÇ

 

Divânü Lugati't-Türk'te Yer Alan Efsaneler

Behiye KÖKSEL

 

Living Organizational Communication: Consuming Dialogism and Polyphony as Practical Wisdom in the Production of Consciousness

Che MAHZAN AHMAD

 

Orhun Yazıtlarındaki Toplumsal Değerlerin Öğretmen Adayları Tarafından Algılanma Düzeyi Üzerine Bir İnceleme

Osman MERT - Semra ALYILMAZ - Erdal BAY -Sırrı AKBABA

 

Harry Potter through the Focus of Feminist Literary Theory: Examples of (Un)Founded Criticsm

Krunoslav MIKULAN

 

A Preliminary Study on Occupational Stress and Job Satisfaction among Male Navy Personnel at a Naval Base

Nor Liyana MOHD BOKTI - Mansor ABU TALIB

 

Influence of Gender Role on Internet Usage Pattern at Home among Academicians

Komathi MUNUSAMY - Maimunah ISMAIL

 

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Karaborsacılık

M. Selçuk ÖZKAN- Abidin TEMİZER

 

“Arbeit Macht Frei" ya da Çanakkale Rüzgârına Karşın Ayakta Kalmak

Ali Osman ÖZTÜRK

 

Two Notorious Villains in Two Famous Literary Works: Satan in Paradise Lost and Machbeth in Macbeth

Serdar ÖZTÜRK

 

Politics of Religious and Ethnic Identity the Cases of Southern Thailand and Southern Philippines

See Hoon PEOW

 

7-9 Yaş Arasındaki Türk Öğrencilerinin Kelime Dağarcığı Gelişimi

Hülya PİLANCI

 

Horâsân ve Mâverâünnehir'de Din Alimleri ve Mutasavvıflar

Bernd RADTKE (Çeviren:  Ergin AYAN)

 

Azerbaycan Yönetim Sistemi

Recep REHİMLİ

 

İlköğretim Sürecinde Çocuklara Seslenen Şarkıların Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi

Ömer Can SATIR

 

Role of Functional Academic Literacy in ESP Teaching: ESP Teacher Training in Turkey for Sustainable Development

Bekir SAVAŞ

 

A Holistic Model of the Inter-Firm Technology Transfer Based on Integrated Perspectives of Knowledge-Based View and Organizational Learning

W. A. SAZALI - A. HASLINDA – C. R. RADUAN

 

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Türler Açısından İncelenmesi

Murat SOLAK - Derya YAYLI

 

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Anket Geliştirme

Abdullah ŞAHİN - Gülnur AYDIN

 

Examining Sustainable Consumption Patterns of Young  Consumers: Is There a Cause for Concern?

Booi-Chen TAN - Teck-Chai LAU

 

Konya İlinde Kültür ve İnanç Turizmi

Tahsin TAPUR

 

Karşılaştırmalı Tarih: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım

Nedim YALANSIZ

 

Nehcü'l-Belâga'da Hz. Ali'nin Allah Anlayışı

Metin YASA

 

Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunun İş Tatmini Üzerine Etkisi

Cavit YAVUZ - Cemile B. KARADENİZ

 

Hizmet Öncesi Türkçe Öğretmenlerinin Öğretmeye Yönelik Endişeleri

Derya YAYLI - Sevil HASIRCI

 

The Effects of Portfolio Assessment on Reading, Listening and Writing Skills of Secondary School Prep Class

Irfan YURDABAKAN - Tolga ERDOGAN

 

Choice of Self-Employment Intentions among Secondary School Students

Lope Pihie ZAIDATOL AKMALIAH - Hassan HISYAMUDDIN

 

Klâsik Türk Şiirinde Yabancılaşma, Yalnızlık, Ferdiyetçilik ve Ötekileştirme

Zülküf KILIÇ

 

 

BOOK REVIEWS

 

DURSUN ZENGIN, Türkçenin Tersine Sözlüğü, Kurmay Yayınevi, Ankara 2009. 616 s.

Umut BALCI

 

BÜLENT ÖZDEMİR, Süryanilerin Dünü Bugünü I. Dünya Savaşında Süryaniler, TTK Yayını, Ankara, 2008, xiii+232 s., VII. Dizi-Sayı 234

Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI

 

S. HALUK KORTEL, “Delhi Türk Sultanlığı’nda Teşkilat (1206-1414)” TTK Yayınları, Ankara, 2006, XXXI+374 s.

İsmail KATGI

 

OĞUZ TEKİN, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, 1313, Tarih Dizisi, 47, İstanbul 2008, 351 s.

Hüseyin ÜRETEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )