Navigation


 


VOLUME: 3     ISSUE: 12      SUMMER: 2010

Kapak   &    Künye   &    İçindekiler

Nigeria’s (Unholy) Wedlock with Corruption: Can Death Put Them Asunder?

Femi ADEGBULU

9-26

Manavgat’ta Bir Âyân Ailesi Tugayoğulları 

Mehmet AK

27-36

Oswald Spengler’in Tarih, Kültür ve Medeniyet Anlayışı

Hasan AKSAKAL

37-42

Women in Russian Literature

Beyhan ASMA

43-47

Peace Education as a Toll for Effective Conflict Management in Nigerian Work Organisation

Akanji Rafiu BANKOLE

48-54

Quantitative Risk Analysis: Determining University Risk Mitigation and Control Mechanisms

Anass BAYAGA - Xoliswa MTOSE

55-68

Irak'ta Kakaîlik ve Bir Kakaî Türkmen Şairi Hicrî Dede

Necdet Yaşar BAYATLI

69-80

Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel Nitelikler

Şeref  BOYRAZ

81-88

Edebiyat Teorisi Üzerine-1: İlk Belirlemeler

Adem ÇALIŞKAN

89-108

Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi (Çeviri)

Adem ÇALIŞKAN

109-114

Bursa Kentine Yönelik Göçlerin Gecekondulaşma Sürecine Etkileri: Uludağ Yamaçlarındaki Gecekondular

Vedat ÇALIŞKAN - Cengiz AKBULAK

115-122

Comment est Traitée « L’identification des Classes Linguistiques  » en Termes Fonctionnalistes ?

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

123-127

Vatandaşlık Bilinci Üzerine: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi, Vatandaşlık ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış Açılarını Sorgulayan Bir Araştırma

İ. Pelin DÜNDAR - Didem DENİZ

128-139

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları

Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN

140-154

The Indigenous Factor in the Economic Development of Old Ogoja Province of Nigeria, 1930-1955.

Patience O. ERIM - Rev. Joseph O. AJOR

155-163

Gazete Reklâmlarında Mizah: Türk  Mizah  Reklâmlarına  İlişkin Tarihsel Bir Analiz

F. Belma FIRLAR - Murat ÇELİK

164-177

Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

Ali GÖÇER

178-195

Nabokov’un Sebastian Knight’ın Gerçek Yaşamı Adlı Romanına Yapısalcı Bir Yaklaşım

Müge GÜNAY

196-201

Divan Şairi Seyyid Nesîmî’nin Halk Şairi Kul Nesîmî Üzerindeki Etkileri

Erol GÜNDÜZ

202-212

İlköğretim II. Kademe Türkçe Programı ile Çoklu Zekâ Kuramının Örtüşme Düzeyi

Nail GÜNEY - Talat AYTAN - Mesut GÜN

213-229

The Millennium Child Poverty in Developing Turkey

Şengül HABLEMİTOĞLU - Yasemin ÖZKAN - Eda PURUTÇUOĞLU

230-237

Eyle- Yardımcı Fiili

Dilek HERKMEN

238-249

Ceza İnfaz Kurumlarında Din Hizmetleri

Harun IŞIK

250-263

Bayburtlu Celâlî’nin Tortum Destanı ve Erzincan’a Ağıt Manzumeleri

Serhan Alkan İSPİRLİ

264-275

17. Yüzyıl Divan Şairi Zârî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri

Yunus KAPLAN

276-290

Mansap Limanlarına Bir Örnek: Bartın Limanı

Vedat KARADENİZ

291-303

Reflection on the Causes and Moral Justifications of War

Dotun OGUNKOYA

304-314

Philosophy, Nation Building and Youth Development

Chiedozie OKORO

315-321

Information Sources Use Patterns among Agricultural Researchers in South Western Nigeria

O. I. OLADELE

322-326

Knowledge and Utilization of Job Enrichment Techniques among Agricultural Extension Managers in Botswana and Nigeria

O. I. OLADELE - A. O. AKINSOROTAN – A. A. AJADI

327-334

Uzaktan Algılama İle Acıgöl Havzası’nda Arazi Kullanımının Zamansal Değişim Analizi (1975-2005)

Mehmet Ali ÖZDEMİR- Muhammet BAHADIR

335-351

Denizli’de Box-Jenkins Tekniği ile Küresel İklim Değişikliği Öngörüleri

Mehmet Ali ÖZDEMİR - Muhammet BAHADIR

352-362

Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne İlk Kaydedilmiş Divanlar ve Mecmû’alar

Yakup POYRAZ

363-377

6-7 Eylül 1955 Olayları Sonrasında Türk Kamuoyunun Tutumu

Serdar SAKİN

378-386

Occupatioanl Stres and Well-Being: Emotional Intelligence, Self-Efficacy, Coping, Negative Affectivity and Social Support as Moderators

Samuel O. SALAMI

387-398

Characteristics of Vocabulary in School-age Stuttering Children

N.  SALIHOVIC – L.U. ZUNIC – M. DURANOVIC – A. FATUSIC

399-406

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Sürekli Eğitim Gereksinimi: Bozüyük İlçesi Üzerine Bir Araştırma

Salim ŞENGEL

407-417

Siyasetnâmeler ve Bir Siyasetnâme Örneği Olarak Ahmedî’nin İskendernâme’si

Melike Gökcan TÜRKDOĞAN

418-430

Türkiye Büyük Millet Meclisinin İlk Şehit Milletvekilleri

Uğur ÜÇÜNCÜ

431-440

Cesur Othello Alaycı Iago’ya Karşı: Shakespeare’in Othello adlı Trajedisine Yeni Tarihselci ve Psikoanalitik Yaklaşım

Ayça ÜLKER ERKAN

441-448

Son İki Türkçe Programına Göre Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Sonu Sorularının Nicel ve Nitel Görünümü

Hakan ÜLPER - Kadir YALINKILIÇ

449-461

Characteristics of Females Studying Mathematics-Based Courses in Some Universities in Uganda

Philias Olatunde YARA

462-468

Broken Homes and Academic Performance of Adolescents in Secondary Schools in Ibadan Nigeria

Philias Olatunde YARA - Blessing Abisola TUNDE-YARA

469-487

Tartışmalı Konular ve Öğretimine İlişkin Bir Çalışma

Sedat YAZICI - Fadime SEÇGİN

488-501

Osmanlı’da Zamanı Anlamak: “Duvar Takvimlerinin Basım ve Yayımı Üzerine Bazı Bilgiler”

Ahmet YÜKSEL

502-516

Book Reviews

WALEY, Muhammad Isa (1998). Suplementary Handlist of Persian Manuscripts (1966-1998), London: The British Library, X+114 s., ISBN: 0 7123 4614 7.

Yakup POYRAZ

517-518

OKUMUŞ, Salih (2009). Çağdaş Azerbaycan Şairi Memmed Araz, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, XI+ 238 s., ISBN 978-975-389-599-6.

Tülay SALIŞ

519-521

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.